Ανέκδοτο : Οι δυο αραβικής καταγωγής μουσουλμάνοι και ο έλληνας χριστιανός…