Αμερικανικό χρέος: 10 ημέρες έμειναν μέχρι τη στάση πληρωμών