«Αμερικανικό δάχτυλο» βλέπει η Ελβετία στην κατάρρευση της Credit Suisse