αλλά περιμένετε να δείτε τι κρύβεται στο εσωτερικό της!