Ακρίβεια στο ψωμί: Νέα ανατίμηση από τους «μυλωνάδες» – Το 2021 είχαν επιβάλει αύξηση 100%