Ακούστε γιατί χρειάζεται να λιβανίζουμε το σπίτι μας.