ΑΚΚΕΛ: Βούλγαροι και Τούρκοι αγοράζουν την κατασχεμένη ακίνητη περιουσία στην Θράκη