ΑΙ: Ούτε αυτά τα επαγγέλματα θα γλιτώσουν! Οδηγούν τους ανθρώπους στην απραξία…