Αθανάσιος Τσόκας             Μαθηματικός-Ερευνητής