έχει η Lagarde στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου;