Έτσι υπολόγιζαν τη δεκαετία του 1930 να σώζουν τον κόσμο στο δρόμο