Έτσι κρατάνε τις τιμές των τροφίμων ψηλά!!! Υπάρχει ΠΑΡΑΓΩΓΗ