Έρχεται ο ασιατικός «κανόνας του χρυσού» και αλλάζει τα πάντα σε επενδύσεις