«Ένα μάθημα για κάθε γιο και μία ελπίδα για κάθε πατέρα»