Άρχισαν τα όργανα – Φορο-επιδρομή και «κόφτες» επιδομάτων σε 268.000 ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα από 1.000 έως 10.000 ευρώ

Άρχισαν τα όργανα – Φορο-επιδρομή και «κόφτες» επιδομάτων σε 268.000 ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα από 1.000 έως 10.000 ευρώ

Δρομολογούνται ευρύτερες παρεμβάσεις στην φορολογική κλίμακα, στους συντελεστές, στο Τέλος επιτηδεύματος αλλά και στον χάρτη των φοροαπαλλαγών Εκ βάθρων αλλαγές...