Άνοιξαν τον “Οίκο” των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών… Πρόταση να γίνει το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη!!!!!!!!

Άνοιξαν τον “Οίκο” των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών… Πρόταση να γίνει το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη!!!!!!!!

Βήματα Πανθρησκείας… Υπενθυμίζεται ότι Αβραμικές θρησκείες ονομάζονται, ο Χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός και ο Μωαμεθανισμός γιατί λένε ότι προέρχονται από τον...