Άδεια οδήγησης: Ποιοί θα πληρώσουν πολλά και πότε για την ανανέωση