Άγιος Γέροντας Παΐσιος | Το Βυζάντιο γέννησε το Άγιον Όρος. Σήμερα

Άγιος Γέροντας Παΐσιος | Το Βυζάντιο γέννησε το Άγιον Όρος. Σήμερα, θα μπορούσε το Άγιον Όρος να ξαναγεννήσει το Βυζάντιο

Ο παλαιός Ισραήλ, οι παλαιοί ευσεβείς, που ήταν Εβραίοι, επαιδεύτηκαν επτάκις. Και εβδομήκοντα χρόνια ήσαν αιχμάλωτοι στους Χαλδαίους, τους σημερινούς...