Το φαινόμενο στον Έβρο που τρομάζει κατοίκους και φορείς, vid

ÐÅËÅÊÁÍÏÉ ÓÔÏ ÄÅËÔÁ ÔÏÕ ÅÂÑÏÕ ÄÉÁÊÑÉÍÅÔÁÉ Ç ÔÏÕÑÊÉÊÇ ÐÏËÇ ENEZ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)

Πολλαπλασιάζονται οι θεάσεις των νεκρών ψαριών στο Δέλτα του Έβρου.
Πολλοί αλιείς αντικρίζουν σχεδόν καθημερινά εκατοντάδες ψάρια νεκρά, με το φαινόμενο να φαίνεται πως οφείλεται στα πολύ χαμηλά επίπεδα οξυγόνου του ποταμίσιου νερού:

loading...