ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: [email protected]

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org

 

Ἐν Μελισσίοις, τῇ 29ῃ Ἰουνίου 2024

Ἀρ. Πρωτ.: Φ3/11/29-06-24

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: GAY “PRIDE”?

 

Τὸ νέο φροῦτο τῶν παγκοσμιοποιητῶν ἀκούει στὸ ὄνομα ΛΟΑΤΚΙ+, μία σατανιστικὴ ἀτζέντα, ἀπὸ τὰ δείγματα γραφῆς τῆς ὁποίας κατανοεῖ ὁ καθένας, πὼς σκοπὸ ἔχουν νὰ ἁλώσουν τὴν Ἀνθρωπότητα, σὲ ἐπίπεδο Ἔθνους, τοὐλάχιστον, ὅπως τὴν κατανοοῦμε μέχρι σήμερα.

Διάφοροι παράγοντες, χωρὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ φραγμούς, χρηματοδοτοῦν τὴν ἐν λόγῳ «πολύχρωμη» κοινότητα γιὰ τὶς δράσεις της, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ τὸ gay “pride”.

Τὸ χειρότερο εἶναι, πὼς στὰ δίχτυα τους ἔχουν πέσει ἀκόμη καὶ Πανεπιστημιακὰ Ἱδρύματα, ὅπως τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης!

Κάθε νοήμων ἄνθρωπος κατανοεῖ τὸν σκοπὸ ὅλων αὐτῶν τῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν καὶ γιατί ὅλα αὐτὰ τὰ δοκιμάζουν πρῶτα στὴν πολύπαθη Ἑλλάδα μας.

Ἡ Ἑλλὰς ἀποτελεῖ τὴν καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας! Εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία ἐγαλούχησε ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων τὴν Ἀνθρωπότητα μὲ ἀξίες καὶ ἰδανικὰ καὶ προέταξε τὰ στήθη της ὡς Ἀπόρθητο Κάστρο ἀπέναντι στὴν βαρβαρότητα καὶ στὸν σκοταδισμό. Εἶναι ὁ τόπος, τὸν ὁποῖον εὐλόγησε ὁ Θεός, διότι ἐδῶ ἡ καρδιά του βρίσκει ἀνάπαυσι, ἔστω καὶ στὶς μέρες αὐτῆς τῆς ἀπαίσιας παρακμῆς, στὸν κάθε μικρό, ποὺ προσεύχεται!

Ποδηγετῶντας τὴν Ἑλλάδα μας, ποδηγετοῦν αὐτομάτως ὁλόκληρη τὴν Ὑφήλιο.

Ἔχουμε Ἱερὸ Χρέος νὰ ἀντιστεκώμαστε δυναμικά καὶ νὰ διαλαλοῦμε τὴν ἀλήθεια! Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν!

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

loading...