Από Νοέμβριο οι τριπλοί έλεγχοι και διπλάσια πρόστιμα έως 1000 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα – Όλες οι αλλαγές

Τον Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα τα οποία υπολογίζονται από την ασφαλιστική αγορά σε 550.000 «κινητές βόμβες», με τους υπαίτιους να απειλούνται με πρόστιμα, 250 -500 και 1.000 ευρώ, αν πρόκειται για δίκυκλο, ΙΧ, ή λεωφορείο-φορτηγό, ενώ οι έλεγχοι θα είναι τριπλοί στους παραβάτες επιπλέον για ΚΤΕΟ και Τέλη Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ασφαλιστικής αγοράς μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν συνδεθεί και να βρίσκονται on line τα συστήματα του υπουργείων Συγκοινωνιών, Οικονομίας και ΕΑΕΕ, με την τελευταία να δίνει τα στοιχεία των ανασφάλιστων ώστε να επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Γιατί απέτυχαν στο παρελθόν διασταυρώσεις

Κάτι αντίστοιχο, χωρίς όμως την ηλεκτρονική διακλάδωση των σημερινών υπηρεσιών, είχε επιχειρηθεί το 2013, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας και τότε, θεσπίστηκε για πρώτη φορά σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων για οχήματα που έχουν δηλωθεί σε κυκλοφορία αλλά δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη.

Υπό την απειλή προστίμων, το μέτρο στάθηκε αφορμή να ασφαλιστούν άμεσα 300.000 ΙΧ αυτοκίνητα, φορτηγά και μοτοσυκλέτες, που κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα.
Το μέτρο ατόνησε, όμως, στη συνέχεια.
Το 2016 το υπουργείο Οικονομικών έφερε νέες διατάξεις, για να γίνονται διασταυρώσεις κάθε εξάμηνο (2 φορές το χρόνο).
Ούτε αυτό συνέβη τελικά.
Το 2018 έγινε διασταύρωση, που εντόπισε 385.000 ιδιοκτήτες να μην έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους.
Άλλη μια διασταύρωση το 2019 είχε μάλλον πενιχρά αποτελέσματα, αφού ελάχιστοι από όσους εντοπίστηκαν υποχρεώθηκαν τελικά να ασφαλιστούν.

Τι αλλάζει και πως θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Εκτός από τον τρόπο ελέγχου, αλλάζει και ο τρόπος επιβολής των κυρώσεων, ώστε να μη μένει ανεφάρμοστο το μέτρο.
Σήμερα οι παραλείψεις ασφάλισης οχημάτων, εντοπίζονται μόνο από τυχαίους επιτόπιους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αντιθέτως οι ποινές και τα πρόστιμα που είχαν προκύψει από τη ηλεκτρονική διασταύρωση δεν ανάγκαζαν τελικά τους παραβάτες να συμμορφωθούν.
Το αποτέλεσμα ήταν να συνεχίζουν χιλιάδες οχήματα να κυκλοφορούν ανασφάλιστα με υψηλό κίνδυνο για την ασφαλή οδική κυκλοφορία.
Με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τουλάχιστον 500.000 οχήματα κυκλοφορούν σήμερα ανασφάλιστα.
Ο νέος μηχανισμός εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων θα μπορεί να εντοπίζει άμεσα ποια είναι αυτά και οι ιδιοκτήτες τους.
Με το νέο ισχύον πλαίσιο, καταργείται το άρθρο 5α του Π.Δ. 237/1986, το οποίο καθορίζει μέχρι σήμερα τις διαδικασίες εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων.
Πρόκειται για ρύθμιση που δεν εφαρμόστηκε στην πράξη ουσιαστικά ποτέ, λόγω της επιχειρησιακής αδυναμίας της Ελληνικής Αστυνομίας να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται (πρόστιμο έως 500 ευρώ) στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, όπως προέκυπταν από τους καταλόγους που έστελνε η ΓΓΠΣ.
Με το σύστημα αυτό, θα έπρεπε να γίνονται διασταυρώσεις δύο φορές το χρόνο από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ.
Όσοι πιάνονται στην τσιμπίδα, πρέπει μέσα σε 15 μέρες να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταβάλλοντας και ειδικό πρόστιμο 250 ευρώ.
Αν όμως δε συμμορφωθούν, η υπόθεση παραπέμπεται στην Ελληνική Αστυνομία για τα περαιτέρω (αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και υψηλότερο χρηματικό πρόστιμο).
Ωστόσο η Αστυνομία δεν μπορούσε να κυνηγάει 300.000 ιδιοκτήτες για να τους επιβάλει τις κυρώσεις, με συνέπεια τα οχήματα να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανασφάλιστα ακόμα και αν είχαν εντοπιστεί οι ιδιοκτήτες τους.

Πώς θα επιβάλλονται και θα διαγράφονται τα πρόστιμα

Ανά εξάμηνο θα διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.
Όταν θα εντοπίζονται τα ανασφάλιστα οχήματα θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα που αντιστοιχούν σε:
– 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης,
– 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης
– 250 ευρώ για τα δίκυκλα
Με την επιβολή του προστίμου οι ιδιοκτήτες θα έχουν προθεσμία πέντε ημερών μέσα στην οποία θα μπορούν να κάνουν ένσταση.
Η ένσταση θα πρέπει να απευθύνεται στην αρχή που έχει εκδώσει το πρόστιμο, η οποία θα πρέπει μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες να απαντήσει στον πολίτη.
Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, τα πρόστιμα διαγράφονται.
Εφόσον εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της επιβολής προστίμου ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης, ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την ασφάλιση του οχήματος, τα σχετικά πρόστιμα διαγράφονται.
Για την επιβολή των προστίμων οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. δύνανται να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές της και να λαμβάνουν μέσω διαλειτουργικότητας κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και από κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί απορρήτου.
Αν δε, διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους, τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου καταλογίζονται από την Α.Α.Δ.Ε. στο σύνολό τους.
Επίσης, αν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το πρόστιμο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος, εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου.
Αν, κατά τον έλεγχο αυτόν, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος) με τις υποχρεώσεις, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται.
Η αφαίρεση γίνεται, αφού προηγουμένως αποσταλούν από τη γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του.
Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.
Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

loading...