Φορολογική ενημερότητα: «Αυτόματη» έκδοση μετά την εξόφληση των χρεών στους Δήμους – Το νέο σύστημα για τέλη και πρόστιμα

«On line» ενημέρωση της ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους που σβήνουν οφειλές από τέλη και κλήσεις
Με ταχύτατες διαδικασίες θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα στους πολίτες που έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους στους δήμους ή σε άλλους φορείς τους δημοσίου καθώς εντός του Ιουνίου ενεργοποιείται το σύστημα διαλειτουργικότητας στους Δήμους που θα παρέχει «οn line ενημέρωση» στην ΑΑΔΕ για την πορεία αποπληρωμής των «κόκκινων» χρεών.

Με τη νέα υπηρεσία οι φορολογικές αρχές θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για φορολογούμενους που έχουν κλείσει τους ανοιχτούς λογαριασμούς στο Δήμο με ρύθμιση η εξόφληση των οφελών και στους οποίους θα χορηγείται αυτόματα το πιστοποιητικό ενημερότητας για τις συναλλαγές τους.
Αντίθετα για όσους έχουν απλήρωτα χρέη από δημοτικά τέλη ή κλήσεις της δημοτική αστυνομίας θα μπλοκάρεται αυτόματα η έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Επισημαίνεται ότι σήμερα στην περίπτωση που ο φορολογούμενος προχωρήσει στην εξόφληση του χρέους που έχει στον δήμο δεν μπορεί να λάβει άμεσα φορολογική ενημερότητα καθώς η ενημέρωση της ΑΑΔΕ από το Δήμο για την εξόφληση της οφειλής του καθυστερεί δεδομένου ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο φορέων γίνεται μέσω επιστολών.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς:

– Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών.

– Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα (δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας), εφόσον η αρχή αυτή χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεπάγονται τη δέσμευση ενημερότητας, καθώς και για την τακτοποίηση των οφειλών, που συνεπάγονται άρση της δέσμευσης ενημερότητας.

– Αν ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα.
Ωστόσο η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία.
Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση

– Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, μπορεί, με γραπτή συναίνεση του Διοικητή, να μην χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

loading...