ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΈΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ;

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ
Η αβεβαιότητα και η δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση έχει οδηγήσει πρόσφατα σε κάποια απρόβλεπτα λαϊκιστικά κινήματα, που συχνά υπόσχονται να διαταράξουν το status quo ή να παίζουν με τους φόβους και την τάση των ανθρώπων προς τη διχαστική ρητορική.
Σε κάθε περίπτωση, η ρίζα της δημοτικότητας αυτών των κινημάτων είναι η έλλειψη πίστης στην πολιτική διαδικασία, κυρίως στις δημοκρατικές κοινωνίες.
Αλλά ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να είναι μια προγραμματισμένη τακτική ή η φυσική συνέχεια σε μια τεχνοκρατία στην οποία οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων γίνονται εκείνοι που έχουν διαπρέψει έξω από την πολιτική.
Θα μπορούσε το μέλλον της δημοκρατίας να είναι ένα μικτό πολιτικό σύστημα που θα ενσωματώνει γίγαντες της βιομηχανίας και πολιτικούς, ή είμαστε στο χείλος μιας νέας παγκόσμιας τάξης στην οποία μια μικρή ομάδα ξένων θα αρχίσει να παίρνει τον έλεγχο;
Τεχνοκρατία εναντίον Δημοκρατίας
Ο τεχνοκρατικός ορισμός είναι κάπως διφορούμενος, αλλά ουσιαστικά είναι ένας ξένος χωρίς προηγούμενη πολιτική εμπειρία, ο οποίος είναι τεχνικά καταρτισμένος και συνήθως μέρος μιας ελίτ ομάδας της κοινωνίας. Οι τεχνοκράτες είναι συχνά ηγέτες στον κλάδο τους και εφαρμόζουν την επιστημονική μέθοδο στην επίλυση προβλημάτων προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.
loading...