ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ: BIO-NANO ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΣΤΟ ΔΥΣΤΟΠΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ” ΜΑΝΔΥΑ

Περίληψη

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση πρέπει να συμμετέχει στη συσσώρευση κεφαλαίου για να νομιμοποιήσει τις δραστηριότητές της, και δεδομένου ότι οι άνθρωποι είναι, στα μάτια της κυβέρνησης, βασικοί πόροι, η κυβέρνηση πρέπει επομένως να συμμετέχει σε δραστηριότητες που διαχειρίζονται, ελέγχουν και αυξάνουν την αποδοτικότητα αυτών των πόρων, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την εξάπλωση των επιχειρήσεων.

Όπως έχουμε περιγράψει σε όλα τα Μέρη 1 και 2, η ιστορία δείχνει στοιχεία για το πώς το μετανθρωπιστικό κίνημα έχει κερδίσει έδαφος στην κοινωνία μέσω κυβερνητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με υψηλού επιπέδου προβλέψεις στρατιωτικών πληροφοριών και σχεδιασμό σεναρίων, και πώς το παγκόσμιο πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί και να κατανοηθεί ως η μόνη ορθολογική απάντηση σε όλο και πιο ξεπερασμένους ανθρώπους που,

Εκτός από το δώρο των υψηλής τεχνολογίας βιο/νανο αναβαθμίσεις τσιπ εγκεφάλου, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις μηχανές. Αυτού του είδους τα συναισθήματα, όσο λανθασμένα κι αν είναι, αντανακλώνται στη γλωσσική παραγωγή, η οποία αντιπροσωπεύει το κέντρο της σκέψης μας.

Το μέρος 3, επομένως, εισάγει πτυχές της γνωστικής επιστήμης ως έναν τρόπο προσεκτικότερης εξέτασης του τρόπου με τον οποίο τα κέντρα εξουσίας αντιλαμβάνονται τα ανθρώπινα όντα και το περιβάλλον τους ως δοχεία που πρέπει να διαχειρίζονται και να ελέγχονται από τις αρχές και πώς αυτές οι έννοιες εμφανίζονται στη γλώσσα, στην πολιτική και στην πράξη.

Υποστηρίζουμε ότι πίσω από το θέατρο της κυβέρνησης, της εκλογικής πολιτικής και των κατασκευασμένων παγκόσμιων κρίσεων, τα μετανθρωπιστικά σχέδια μάχης έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στην πολιτική και στη διακυβέρνηση, έτσι ώστε οι «δημοκρατικές διαδικασίες» να μην κάνουν τίποτα περισσότερο από το να παρέχουν πολιτική κάλυψη για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Εισαγωγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

loading...