Στα όρια του πανικού – Το τηλεφώνημα που σόκαρε τις εταιρίες διύλισης και η έκτακτη φορολόγηση των κερδών …εξωτερικού

Τίποτα δεν προμήνυε την έκτακτη φορολόγηση των εταιριών διύλισης, αλλά οι δύο εταιρίες δέχτηκαν χθες (20/6) το πρωί τηλεφώνημα όπου τους ανακοινώθηκε ότι σε λίγη ώρα θα εξαγγελθεί το μέτρο.
Το 2022 είχαν καταβάλει 630 εκ. ευρώ από τα λεγόμενα υπερκέρδη και τώρα η κυβέρνηση προσδοκά να εισπράξει 300 εκ ευρώ. Και όλα αυτά ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Θεοχάρης δεν είχε ουσιαστικά απαντήσει στην επίθεση ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσε να επιβληθεί και για τη χρήση 2023 έκτακτη φορολογία.
Η κυβέρνηση τελικά προχωρά σε έκτακτη φορολόγηση που θα υπολογιστεί με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του φορολογικού έτους 2023, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1854, δηλαδή 33% επί των φορολογητέων κερδών του έτους 2023, που υπερβαίνουν το 20% του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των ετών 2018 έως 2021.
Η έκτακτη φορολόγηση μπορεί να αφορά στα κέρδη του 2023 αλλά θα επηρεάσει τα αποτελέσματα των εταιριών το 2024, όπου και θα βεβαιωθεί γεγονός που είχε άμεση αρνητική επίδραση στις μετοχές των ΕΛΠΕ και Motor Oil που έκλεισαν την Πέμπτη 20/6 στο Χρηματιστήριο με πτώση 2,87% και 3,36% αντίστοιχα.
Ουσιαστικά, έχουμε μεταχρονολογημένη επίπτωση στην κερδοφορία των εταιριών οι οποίες έχουν ήδη διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2023. Και θα μπορούσε ακόμα και να εγείρει ζητήματα νομιμότητας σε ό,τι αφορά στο ύψος των διανεμόμενων κερδών, αν για παράδειγμα μια εταιρία είχε αποφασίσει να διανείμει (οι Γενικές Συνελεύσεις έγιναν ήδη) το σύνολο των μετά από φόρους κέρδη την περυσινή χρονιά.

Πέραν αυτού, η φορολόγηση είναι προφανές ότι θα επηρεάσει αρνητικά τις ταμειακές ροές των δύο εταιριών, οι οποίες προκειμένου να καλύψουν το κενό και να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους ή επενδύσεις, θα πρέπει να βρουν τρόπο χρηματοδότησης κυρίως με δανεισμό. Βέβαια υπάρχει και η λύση της περικοπής των επενδύσεων με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι κύκλοι των δύο εταιριών που μίλησαν στο ΒΝ, επισήμαναν ότι ο αιφνιδιασμός από μόνος του αποτελεί απαράδεκτη πρακτική για το επιχειρείν στην χώρα, τονίζοντας ταυτόχρονα με νόημα ότι η κυβέρνηση φορολογεί εκτάκτως και μεταχρονολογημένα κέρδη που δεν προέκυψαν από πωλήσεις καυσίμων στην Ελλάδα αλλά από εξαγωγές που πραγματοποιούν. Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κέρδη και ότι ουσιαστικά τιμωρείται η εξαγωγική δραστηριότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Motor Oil το 2023 πώλησε στο εξωτερικό 9,9 εκ μετρικούς τόνους καυσίμων και λιπαντικών ενώ στο εσωτερικό 3,8 εκ και στη ναυτιλία 1,3 εκ μετρικούς τόνους. Τα ΕΛΠΕ (HelleniQ) από τα 15,5 εκ τόνους καυσίμων τα 8,4 εκ τα πούλησε στις αγορές του εξωτερικού.
Οι εταιρίες πάντως στις οικονομικές καταστάσεις δεν παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για τα κέρδη από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου Μότορ Όιλ διαμορφώθηκαν το 2023 σε Ευρώ 1.038.471 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 1.557.453 χιλ. το 2022.
Τα κέρδη προ Φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2023 σε Ευρώ 999.369 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 1.303.634 χιλ. το 2022.
Ο όμιλος κατέβαλε φόρους 242 εκ ευρώ ενώ το 2022 είχε καταβάλει 604 εκ ευρώ εκ των οποίων 358 εκ ευρώ αφορούσαν στην έκτακτη εισφορά που τότε είχε επιβληθεί. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2023 σε Ευρώ 806.684 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 967.209 χιλ. το 2022. Τα κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2023 σε Ευρώ 786.588 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 735.003 χιλ. το 2022.
Η HellenicQ το 2022 είχε πληρώσει φόρο 515 εκ ευρώ εκ των οποίων τα 303 αφορούσαν στην έκτακτη εισφορά ενώ το 2023 κατέβαλε φόρο 113 εκ ευρώ. τα κέρδη προ φόρων ήταν 614 εκ ευρώ από 1,222 εκ ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους 501 εκ ευρώ από 707 εκ ευρώ.
Αθροιστικά οι δύο εταιρίες το 2023 είχαν 1,3 δισ. ευρώ κέρδη μετά από φόρους και ουσιαστικά εκ των υστέρων αφαιρούνται 300 εκ ευρώ.

Νίκος Καρούτζος
[email protected]
www.bankingnews.gr

loading...