Προσοχή αλλάζουν όλα – Έρχεται ενιαίο πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας – Πότε θα εκδοθεί

Το νέου τύπου έγγραφο θα υποκαταστήσει τα σημερινά αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Έρχεται το νέο σούπερ πιστοποιητικό για την οικονομική ενημερότητα που θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα από την ειδική πλατφόρμα της δημόσιας διοίκησης μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Το νέου τύπου έγγραφο θα υποκαταστήσει τα σημερινά αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ενώ θα απαλλάξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από την ταλαιπωρία και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ στόχος είναι η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας να έχει ξεκινήσει για κάθε νόμιμη χρήση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και να γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό απ’ όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Με το νέο καθεστώς οι φορολογούμενοι που θέλουν να εισπράξουν χρήματα ή να πωλήσουν ακίνητα ή χρειάζονται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και σε χρόνο εξπρές θα λαμβάνουν το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο το οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους.

Για την έκδοση του η πλατφόρμα θα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία στοιχεία για τις οφειλές από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα με βάση το νομοθετικό καθεστώς:

– Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή.

– Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

– Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η παραγωγική λειτουργία πλατφόρμας αναμένεται να ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι ακόμη και εάν έχουν ρυθμισμένες ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέσα σε λίγα λεπτά φορολογική ενημερότητα για τις συναλλαγές τους όπως τη μεταβίβαση ακινήτων ή την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνεται ψηφιακά και η βεβαίωση οφειλής για φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

loading...