Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού;

Άραγε είναι δίκαιος ή άδικος ο Θεός; Η δικαιοσύνη του Θεού́ στην Αγιά Γραφή́ έχει διάφορες έννοιες: επικράτηση του θελήματος του Θεού́, το σύνολο των αρετών, η δικαίωση, δηλαδή́ η αθώωση και η απαλλαγή́ από τις αμαρτίες που παρέχει ο Θεός στον άνθρωπο, η σωτηρία που παρέχεται μέσω της πίστεως στον Σωτήρα Χριστό.

Υπάρχει τεράστια διαφορά στην ανθρώπινη και θεία δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το ανθρώπινο σκεπτικό και την ανθρώπινη δικαιοσύνη ο Θεός είναι άδικος. Άραγε ισχύει κάτι τέτοιο; Η δικαιοσύνη του Θεού μήπως έχει να κάνει με την αγάπη Του;

Δικαιοσύνη κατά τα ανθρώπινα μέτρα είναι αυτό που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, οδόντα αντί οδόντος. Ο Θεός όμως δεν κρίνει με αυτά τα μέτρα. Πολλοί άνθρωποι όταν αδικούνται, αισθάνονται οργή και η ψυχή τους μπορεί να οδηγηθεί είτε στην απελπισία είτε σε ξέσπασμα προς τον άλλο.

 

loading...