ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΩΝ

Του Ανδριανού Γ. Γκουρμπάτση

“Ως εκ τούτου είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένας επίσης μεγάλος αριθμός πυρκαγιών προκλήθηκε για να διευκολύνει τη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων σε ορισμένες περιοχές της Καρυστίας.

Η σθεναρώς υποστηριζόμενη άποψη κάποιων

– δυστυχώς μεταξύ αυτών επιστημόνων φορέων αλλά και πολιτικών – ότι δεν συνδέεται η πρόκληση πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ), αφού δεν υπάρχει κίνητρο εμπρησμού για την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός δασών, δασικών εκτάσεων ακόμη και σε αναδασωτέες εκτάσεις, που μάλιστα, όπως κρίθηκε από την απόφαση ΣτΕΟλ 2499/2012 μπορεί τα σχετικά έργα να αδειοδοτηθούν και πριν την αναδάσωση των επίμαχων εκτάσεων, επειδή για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες νομίμως επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 45 και 48 του Ν. 998/1979, ή ότι το πλαίσιο των αναδασώσεων δασών και δασικών εκτάσεων εξ αιτίας καταστροφής τους από πυρκαγιά είναι αυστηρότερο, είναι προφανώς αβάσιμη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού δεν

προκύπτει αυτό από κανένα στοιχείο. “

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ( Ολόκληρο το κείμενο)

Κατόπιν των ανωτέρω και αναφορικά με τη διασύνδεση / συσχέτιση ή μη των πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ) και γενικώς τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στο Δήμο Καρύστου προκύπτουν συμπερασματικά τα εξής:

– Η προαναφερόμενη ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του αριθμού των

αγροτοδασικών πυρκαγιών αρχής γενομένης από το έτος 1999 έως και το 2021, με μέσο αριθμό (29) πυρκαγιών ανά έτος για τα έτη (2000 – 2021), ενώ για τα έτη (1990–1999) ο αντίστοιχος αριθμός είναι (6) πυρκαγιές, αποδεικνύει ότι ο αριθμός των

πυρκαγιών κατά την περίοδο (2000 – 2021) πενταπλασιάστηκε.

Μάλιστα κατά την πρώτη δεκαετία του 2000, οι περισσότερες πυρκαγιές προκλήθηκαν στη ΔΕ Στυρέων και στις ΔΕ Μαρμαρίου και Καρύστου, ενώ κατά την δεύτερη δεκαετία της έρευνας

(από το 2010 έως και 2021) οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται στη ΔΕ Καφηρέως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

loading...