Μεγάλη ανατροπή – Έρχονται «κουρέματα» έως 50% στα φορολογικά πρόστιμα – Αναλυτικά όλες οι ριζικές αλλαγές

Ανατροπές στα φορο πρόστιμα με κλιμακωτές εκπτώσεις έως 50% για οφειλές που προκύπτουν μετά από φορολογικό έλεγχο και δεν αμφισβητούνται από τον πολίτη ή την επιχείρηση φέρνουν οι διατάξεις του νέου Κώδικα σύμφωνα με τις οποίες όσο νωρίτερα αναγνωριστεί η οφειλή τόσο μεγαλύτερη μείωση προστίμων μπορεί να επιτευχθεί για τον φορολογούμενο – επιχειρηματία.
Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα για «κούρεμα» υφιστάμενων χρηματικών ποινών στο μεσοδιάστημα.

Αναλυτικότερα, τα πρόστιμα από 1ης Οκτωβρίου μειώνονται:

-Έως και 50% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου και υποβολή σχετικής δήλωσης μέχρι και 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Σήμερα ισχύει μείωση προστίμου κατά 40% για φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, αν υποβληθεί η δήλωση προ της κοινοποίησης διορθωτικού προσδιορισμού και η συνολική οφειλή (κύριος φόρος, αναλογικό πρόστιμο και τόκοι) εξοφληθεί σε 30 ημέρες από την υποβολή της αρχικής εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής.

– Έως και 40% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μετά την κοινοποίηση οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου αλλά πριν την προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

– Έως και 30% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της υποβολής προσφυγής σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

– Έως και 25% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της έναρξης συζήτησης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου.

Μετά τη μείωση του προστίμου θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης που θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η ενεργοποίηση της οποίας αναμένεται την 1 Οκτωβρίου 2024. Το υπόλοιπο 75% της οφειλής θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις ή να εναλλακτικά θα μπορεί να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 48 δόσεων.

Στο μεταξύ στο μεσοδιάστημα και μέχρι να αλλάξει ριζικά το καθεστώς της αντιμετώπισης των προστίμων οι φορολογούμενοι μπορούν να κερδίσουν εκπτώσεις έως και 50% εφόσον τα σχετικά ραβασάκια από την Εφορία πληρωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Αναλυτικότερα, επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στους οποίους θα γίνει φορολογικός έλεγχος έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, μπορούν να γλιτώσουν το 50% των προστίμων που προβλέπονται για τις παραβάσεις στις οποίες υπέπεσαν, εφόσον, μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου:

-Υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων.

-Δηλώσουν την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη την οποία πρόκειται να του προσδιορίσει ο έλεγχος ή θα του έχει καταλογιστεί με βάση την προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

-Πληρώσουν τα ποσά των πρόσθετων φόρων που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της προσωρινής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

loading...