Τα σωστά κάλαντα του Λάζαρου

Σήμερον έρχεται ο Χριστός
ο Επουράνιος Θεός
Εν τη πόλει Βηθανία
Μάρθα κλαίει και Μαρία
Λάζαρον τον αδερφό της
τον γλυκή και καρδιακό της
τρεις ημέρες τον θρηνούσαν και τον εμοιρολογούσαν
Την ημέρα την Τέταρτη
κίνησε ο Χριστός για να ΄ρθει
τότε βγήκε και η Μαρία
έξω από την Βηθανία
Και εμπρός του γονυ κλεί,
και τους πόδας του φιλεί
-Αν εδώ ήσουν Χριστέ μου
δεν θα απέθνησκε ο αδερφός μου.
Μα και τώρα εγώ πιστεύω
και καλότατα εξεύρω,

ότι δύνασ’ αν θελήσεις
και νεκρούς να αναστήσεις.

-Λέγε πίστευε Μαρία
άγωμεν εις τα μνημεία

Κείνοι παρευθύς επήγαν
και τον τάφο του εδείξαν

Τον τάφο να μου δείξετε
και ’γω θε να πηγαίνω.
Τραπέζι να ’τοιμάσετε,
και ’γω τον ανασταίνω.

Επήγαν και του έδειξαν
τον τάφο του Λαζάρου.
Τους είπε και εκύλισαν
τον λίθο, πούχε απάνου.

Τότε και ο Χριστός δακρύζει
και τον Άδη φοβερίζει
Άδη Τάρταρε και Χάρο
Λάζαρον θα σου τον πάρω
Δεύρω έξω Λάζαρε μου
φίλε και αγαπητέ μου
παρ΄ευθύς από τον Άδη
ως εξής και ως σημάδι
Λάζαρος απελυτρώθει
αναστηθεί και σηκωθεί
ζωντανός Σαβανωμένος
και με το κερί ζωσμένος
Εκεί Μάρθα και Μαρία
εκεί όλη η Βηθανία
μαθηταί και Αποστόλοι
εκεί εβρεθήκανε όλοι
δόξα τω το Θεό φωνάζουν
και τον Λάζαρο εξετάζουν
Πες μας Λάζαρε τι είδες
εις τον Άδη που επήγες
είδα φόβους, είδα τρόμους
είδα βάσανα και πόνους
Δώστε μου λίγο νεράκι
να ξεπλύνω το φαρμάκι,
το φαρμάκι των χειλέων
και μην με ρωτάτε πλέον.
Χρόνια πολλά να έχουμε καλή και Αγία Μεγάλη Εβδομάδα, και να βιώσουμε την Ανάσταση του Χριστού και την δικιά μας μαζί.
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!!!!!!!!!!!!
ο ελάχιστος δούλος του Χριστού
Κων/νος  ιερομόναχος.
ΠΗΓΗ
loading...