Μπλε λάμψεις, αφή Παναγίου Φωτός 2020, έτος Κορονοϊού

 

Στο βίντεο της ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ του Παναγίου Φωτός το έτος 2020.
Καταγράφηκαν 3 μπλε λάμψεις, εντός του προθαλάμου του Παναγίου Τάφου.
Τρεις λάμψεις όχι τυχαίες, αλλά απόλυτα ΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ.

Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να συνδέσουμε τα φώτα που παρουσιάζονται στον Πανάγιο Τάφο με το άναμμα του Παναγίου Φωτός.

Σε αυτό όμως το βίντεο, καταγράφουμε ακριβώς αυτήν την σχέση.
Τρείς (3) μπλέ λάμψεις μέσα στον Πανάγιο Τάφο (στον προθάλαμο) και την ώρα της αναμονής για την αφή του Παναγίου Φωτός.
Η δεύτερη λάμψη μάλιστα σχετίζεται και με τις φλόγες που καταγράφει ο φακός από την χαραμάδα της πόρτας, αφού σημειώνονται 3 δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση της μεγάλης μπλε λάμψης.

loading...