Δέκα νέες μελέτες περιγράφουν τους κινδύνους του 5G για την υγεία – Ανάλυση του Dr. Joseph Mercola

Ο Dr. Joseph Mercola έχει γράψει πολλά άρθρα που συζητούν τα στοιχεία για τις βιολογικές βλάβες από την ακτινοβολία μη ιονίζοντος ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (EMF) και την ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RFR) από ασύρματες τεχνολογίες.

Έχει συνεχώς τονίσει ότι η βιομηχανία ασύρματων επικοινωνιών βασίζεται στην παραδοχή ότι ο μόνος τύπος ακτινοβολίας που μπορεί να προκαλέσει βλάβη είναι η ιονίζουσα, όπως οι ακτίνες Χ.

Αυτό δεν είναι αλήθεια και ο Δρ Mercola ανέλυσε πρόσφατα νέες μελέτες που διεξήχθησαν μεταξύ 2022 και 2024, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, και έδειξε ότι η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RFR) και προειδοποιεί ότι ακόμη και η μη ιοντίζουσα και μη θερμαντική ακτινοβολία αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων, προκαλώντας δυνητικά καρκίνο, νευρολογικές βλάβες, άνοια και πολλά άλλα. Μια πρόσφατη μελέτη συγκεκριμένα διαπίστωσε σημαντικές αλλαγές στο μικροβίωμα των κοπράνων και στα προφίλ του μεταβολισμού σε ποντίκια που εκτέθηκαν σε 5G RFR, κάτι που ο Dr Mercola λέει ότι υποδηλώνει “ευρύτερες επιπτώσεις για την υγεία”.

Δείτε την ανάλυσή του παρακάτω.

Δέκα νέες μελέτες περιγράφουν λεπτομερώς τους κινδύνους του 5G για την υγεία

Ανάλυση του Dr. Joseph Mercola που δημοσιεύθηκε αρχικά στον ιστότοπό του εδώ

ΙΣΤΟΡΊΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ

Αρκετές μελέτες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2022 και 2024 υπογραμμίζουν τους κινδύνους για την υγεία που εγκυμονεί η τεχνολογία 5G

Οι έρευνες έρχονται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες, καταδεικνύοντας διάφορες επιβλαβείς βιολογικές επιδράσεις της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων (RFR) στον άνθρωπο και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού κινδύνου καρκίνου

Μελέτες αποκαλύπτουν τη δυνατότητα του 5G να προκαλέσει νευρολογικές βλάβες και ψυχιατρικά προβλήματα, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καταστάσεων όπως η άνοια μέσω μηχανισμών όπως η εξασθένιση της νευροσίνης

Μια μελέτη του Δεκεμβρίου 2023 απεικονίζει τις βλαβερές συνέπειες του 5G RFR στο σπέρμα αρουραίων, παρουσιάζοντας μειωμένο αριθμό και ποιότητα σπέρματος, με τη μελατονίνη να προσφέρει προστατευτική δράση

Έρευνα του Φεβρουαρίου 2024 δείχνει σημαντικές αλλαγές στο μικροβίωμα των κοπράνων και στα προφίλ του μεταβολισμού σε ποντίκια που εκτίθενται σε 5G RFR, υποδηλώνοντας ευρύτερες επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής ευεξίας και της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχω γράψει πολλά άρθρα που συζητούν τα στοιχεία για τη βιολογική βλάβη από την ακτινοβολία μη ιονίζοντος ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (ΗΜΠ) και την ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RFR) από ασύρματες τεχνολογίες.

Το παραπάνω βίντεο περιλαμβάνει μια συνέντευξη που έδωσα με τον Siim Land τον Φεβρουάριο του 2020 για το podcast του Body Mind Empowerment, στην οποία συζητώ για τα ΗΜΠ – τι είναι, τις μεγαλύτερες πηγές έκθεσης, πώς επηρεάζουν τη βιολογία σας και πώς να ελαχιστοποιήσετε την έκθεσή σας. Ανασκοπώ επίσης πώς η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών χειραγωγεί την αλήθεια για να σας κρατήσει ανυποψίαστους για τους πιθανούς κινδύνους.

Ενώ η βιομηχανία ασύρματων επικοινωνιών βασίζεται στην παραδοχή ότι ο μόνος τύπος ακτινοβολίας που μπορεί να προκαλέσει βλάβη είναι η ιονίζουσα – οι ακτίνες Χ είναι ένα παράδειγμα – οι ερευνητές προειδοποιούν εδώ και πολύ καιρό ότι ακόμη και η μη ιονίζουσα και η μη θερμαντική ακτινοβολία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την ανθρώπινη υγεία, αλλά και εκείνη των φυτών και των ζώων.

Με την πάροδο του χρόνου, πείστηκα τόσο πολύ για τις βλαβερές συνέπειες των ΗΜΠ, που χρειάστηκα τρία χρόνια για να γράψω το βιβλίο “EMF*D”, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2020. Σε αυτό, εξέτασα τα συντριπτικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα ΗΜΠ είναι ένας κρυφός κίνδυνος για την υγεία που απλά δεν μπορεί να αγνοηθεί πλέον.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γίναμε επίσης μάρτυρες της εξάπλωσης και εγκατάστασης του 5G σε όλη τη χώρα, το οποίο αύξησε εκθετικά τις εκθέσεις, καθώς προστέθηκε στην ήδη υπάρχουσα ασύρματη υποδομή.

Το σύντομο βίντεο που ακολουθεί, το οποίο δημοσιεύθηκε από το Investigative Europe τον Ιανουάριο του 2019, δίνει μια γρήγορη επισκόπηση του πώς το 5G διαφέρει από την προηγούμενη ασύρματη τεχνολογία. Εκείνη την εποχή, ελάχιστες έως καθόλου έρευνες είχαν γίνει ειδικά για το 5G, αλλά μεταξύ 2022 και 2024, δημοσιεύθηκαν 10 νέες μελέτες που ρίχνουν περισσότερο φως σε αυτή την τεχνολογία πέμπτης γενιάς.1

Οι εκκλήσεις για μορατόριουμ για το 5G αγνοήθηκαν παρά τα στοιχεία

Η πρώτη από αυτές, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 στο περιοδικό Reviews on Environmental Health,2 παρέχει μια καλή επισκόπηση των κινδύνων που εγκυμονεί το 5G. Οι συγγραφείς επεσήμαναν ότι, από τον Σεπτέμβριο του 2017, περισσότεροι από 400 επιστήμονες και γιατροί έχουν υποβάλει συλλογικά έξι προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας μορατόριουμ για την τεχνολογία 5G. Όλες έχουν αγνοηθεί.

Η προσφυγή του Σεπτεμβρίου 2021 περιελάμβανε μια “εκτενή συνοδευτική επιστολή” στην οποία οι εμπειρογνώμονες υποστήριζαν ότι η στήριξη της ΕΕ στις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, επειδή οι κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν μόνο τη “θέρμανση και όχι άλλες βιολογικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την υγεία από το RFR”.

Η επιστολή αντιπαρέβαλε τις οδηγίες της ICNIRP με έρευνες ευρωπαϊκών και διεθνών ομάδων εμπειρογνωμόνων που περιγράφουν λεπτομερώς τις μυριάδες δυσμενείς βιολογικές επιπτώσεις των RFR στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους συντάκτες:3
“Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτή τη θέση αντλούνται από μελέτες που δείχνουν αλλαγές στους νευροδιαβιβαστές και τους υποδοχείς, βλάβες στα κύτταρα, τις πρωτεΐνες, το DNA, το σπέρμα, το ανοσοποιητικό σύστημα και την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Το 2021 Appeal συνεχίζει να προειδοποιεί ότι τα σήματα 5G είναι πιθανό να μεταβάλλουν επιπλέον τη συμπεριφορά των μορίων οξυγόνου και νερού σε κβαντικό επίπεδο, να ξεδιπλώνουν τις πρωτεΐνες, να βλάπτουν το δέρμα και να προκαλούν βλάβες σε έντομα, πουλιά, βατράχια, φυτά και ζώα”.

Η συσσώρευση των σημάτων δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες

Κάτω από τον υπότιτλο “Μεγάλα σχέδια, μεγάλες υποσχέσεις αλλά ψευδείς ισχυρισμοί”, οι συγγραφείς συνεχίζουν να επισημαίνουν τα ευρήματα της ίδιας της κυβέρνησης:

“… οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια που συνδέονται με το RFR έχουν εκτεθεί σε μια πρόσφατη ανασκόπηση των διαθέσιμων επί του παρόντος επιστημονικών στοιχείων, την έκθεση EPRS/STOA Health impact of 5G της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του20214.

Τα συμπεράσματα της συνολικής ανασκόπησης δήλωσαν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για καρκίνο από RFR σε ζώα, επαρκή στοιχεία για δυσμενείς επιπτώσεις από RFR στη γονιμότητα ανδρών, αρσενικών αρουραίων και ποντικών και ότι το RFR είναι πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο.

Εν ολίγοις, η έκθεση EPRS/STOA δείχνει ότι το RFR είναι επιβλαβές για την υγεία. Στη συνέχεια, η έκθεση ζητά μέτρα για την παροχή κινήτρων για τη μείωση της έκθεσης σε RF-EMF (σελ. 153), όπως η μείωση του ορίου για τις επιτρεπόμενες εκθέσεις και η προτίμηση της χρήσης ενσύρματων συνδέσεων.

Ομοίως, η δική της (επιτροπή ITRE) ανάλυση του 2019 σε βάθος της ΕΕ, 5G Deployment: State of Play in Europe, USA andAsia5 προειδοποιούσε ότι, όταν προστεθεί στα 2G, 3G, 4G, WiFi, WIMAX, DECT, ραντάρ κ.λπ., το 5G θα οδηγήσει σωρευτικά σε δραματικά μεγαλύτερη συνολική ακτινοβολία: όχι μόνο από τη χρήση πολύ υψηλότερων συχνοτήτων στο 5G, αλλά και από τη δυνατότητα συγκέντρωσης διαφορετικών σημάτων, τη δυναμική τους φύση και τα πολύπλοκα αποτελέσματα παρεμβολών που μπορεί να προκύψουν, ιδίως σε πυκνές αστικές περιοχές (σ. 11).

Οι ανησυχίες αυτές βασίζονται στην πολυπλοκότητα των σημάτων επικοινωνίας και στους άγνωστους παράγοντες των αλληλεπιδράσεών τους. Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που εκπέμπονται από τις τεχνητές συσκευές επικοινωνίας δεν είναι κανονικά κύματα- αντίθετα, είναι ένας πολύπλοκος συνδυασμός φέροντων κυμάτων υπερυψηλής συχνότητας και διαμορφώσεων που κωδικοποιούν τα μηνύματα χρησιμοποιώντας εξαιρετικά χαμηλές και εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες.

Επιπλέον, τα σήματα παλμοδοτούνται σε εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες (αποστέλλονται σε σύντομες ριπές ενεργοποίησης και απενεργοποίησης). Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που τα φέροντα κύματα RFR μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή υψηλών συχνοτήτων GHz, οι διαμορφώσεις και οι ρυθμοί παλμών τους είναι πολύ πιο κοντά στις συχνότητες των εγκεφαλικών κυμάτων- π.χ., ο παλμός 217 Hz ενός τηλεφωνικού σήματος GSM.

Έχει αποδειχθεί ότι τα παλμικά ή διαμορφωμένα σήματα RFR είναι πιο βιοενεργά από τα απλά συνεχή κύματα της ίδιας έντασης και διάρκειας έκθεσης. Αυτό προκαλεί σημαντική ανησυχία σε σχέση με τη δημόσια υγεία και δεν περιορίζεται μόνο στις υψηλότερες συχνότητες 5G.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην έκθεση, οι επιδράσεις αυτών των νέων σύνθετων σημάτων που σχηματίζουν δέσμες έχουν απρόβλεπτα πρότυπα διάδοσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απαράδεκτα επίπεδα έκθεσης του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (σελ. 6), αλλά δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί αξιόπιστα για πραγματικές καταστάσεις, εκτός εργαστηρίου”.

Το 5G μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα

Η δεύτερη μελέτη,6 που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2022, διερεύνησε τις επιπτώσεις της RFR 4,9 GHz (μία από τις πολλές συχνότητες 5G) στις συναισθηματικές συμπεριφορές και τη χωρική μνήμη σε ενήλικα αρσενικά ποντίκια. Διαπιστώθηκε ότι η έκθεση προκάλεσε “συμπεριφορά που μοιάζει με κατάθλιψη”, η οποία προκλήθηκε από “νευρωνική πυρόπτωση στην αμυγδαλή”.

Η πυρόπτωση είναι μια μορφή προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου που διαφέρει από άλλες μορφές απόπτωσης και χαρακτηρίζεται από τη φλεγμονώδη αντίδρασή της. Περιλαμβάνει τη διόγκωση και τη διάρρηξη του κυττάρου, που οδηγεί στην απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών και ενδοκυτταρικού περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει ανοσολογική απόκριση στον περιβάλλοντα ιστό.

Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από τις πρωτεΐνες γαστερμίνης, οι οποίες σχηματίζουν πόρους στην κυτταρική μεμβράνη, και συχνά ξεκινά ως απάντηση σε μολύνσεις από παθογόνους μικροοργανισμούς ή άλλα σήματα που υποδεικνύουν κυτταρική βλάβη.
Το 5G προκαλεί κυτταρικό θάνατο στην αμυγδαλή, μια περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη ρύθμιση των συναισθημάτων, τη μνήμη και τη λήψη αποφάσεων.

Η αμυγδαλή είναι μια περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη ρύθμιση των συναισθημάτων, τη μνήμη και τη λήψη αποφάσεων. Έτσι, η πυρόπτωση σε αυτή την περιοχή θα μπορούσε να είναι ενδεικτική νευρολογικής βλάβης ή φλεγμονής, επηρεάζοντας ενδεχομένως τη ρύθμιση των συναισθημάτων, τη συμπεριφορά και τις γνωστικές λειτουργίες.

Αυτό θα μπορούσε να έχει σημασία στο πλαίσιο νευροεκφυλιστικών ασθενειών, εγκεφαλικών τραυματισμών ή λοιμώξεων που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, οδηγώντας σε διάφορες νευρολογικές και ψυχιατρικές επιπτώσεις.

Τέσσερις μελέτες επιβεβαιώνουν τον αντίκτυπο του 5G στη νευρολογία

Άλλες τέσσερις μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 2023 δείχνουν επίσης διάφορες βλάβες που συμβαίνουν στον εγκέφαλο:

-5G αυξάνει τη διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικούφραγμού7 – Στην πρώτη, διαπιστώθηκε ότι η RFR από κινητά τηλέφωνα 5G στα 3,5 GHz ή στα 4,9 GHz για μία ώρα την ημέρα επί 35 συνεχόμενες ημέρες αύξησε τη διαπερατότητα του BBB στον εγκεφαλικό φλοιό ποντικών.

-RFR βλάπτει τη νευρογένεση και προκαλεί νευρωνική βλάβη στοDNA8 – Στη δεύτερη, αποδείχθηκε ότι η συνεχής RFR από κινητά τηλέφωνα στα 2115 MHz για οκτώ ώρες προκάλεσε υψηλότερα επίπεδα υπεροξείδωσης λιπιδίων, λιπιδικών ριζών με κέντρο τον άνθρακα και βλάβη στο DNA μιας αλυσίδας, με αποτέλεσμα τη βλάβη της νευρογένεσης στην περιοχή του ιππόκαμπου και τον εκφυλισμό των νευρώνων στην περιοχή της οδοντωτής έλικα.

Μετάφραση: Η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων μπορεί να προκαλέσει γνωστικές διαταραχές και ελλείμματα, αλλαγές στη συμπεριφορά και δυσλειτουργική ρύθμιση της διάθεσης, νευροεκφυλιστικές διαταραχές (λόγω του οξειδωτικού στρες εντός των νευρώνων) και ψυχιατρικές καταστάσεις όπως άγχος και κατάθλιψη.

-Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σχετίζεται μεάγχος9 – Η μελέτη αυτή διαπίστωσε συμπεριφορά που μοιάζει με άγχος σε αρσενικά ποντίκια που εκτέθηκαν σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα 2650 MHz για τέσσερις ώρες την ημέρα επί 28 ημέρες.

-5G μπορεί να προάγει τηνάνοια10 – Τέλος, μια μελέτη σε συνέχεια προηγούμενης έρευνας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι RFR στα 1,8 GHz έως 3,5 GHz:

◦αναστέλλουντη νευροσίνη, ένα ένζυμο που παίζει ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της διάσπασης των πρωτεϊνών που, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων θα μπορούσε ενδεχομένως να παρεμβαίνει στην ικανότητα του εγκεφάλου να αποτρέπει τη συσσώρευση επιβλαβών πρωτεϊνών.

◦Αναστέλλειτην ηλεκτρική δραστηριότητα των νευρώνων in vitro – Οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά σήματα και αυτή η δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για όλα όσα κάνει ο εγκέφαλός σας, από την επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών έως τον έλεγχο των μυϊκών κινήσεων. Η αναστολή της ηλεκτρικής δραστηριότητας σημαίνει διαταραχή της κανονικής επικοινωνίας των εγκεφαλικών κυττάρων, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει τις εγκεφαλικές λειτουργίες.

Το 5G επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Μια μελέτη11 του Οκτωβρίου 2023 από τους Bodin et al. διερεύνησε τις επιπτώσεις της έκθεσης σε 5G κατά την περιγεννητική περίοδο – γύρω από τη στιγμή της γέννησης – στη νευροανάπτυξη των αρουραίων. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει πώς η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 5G γύρω από τη στιγμή της γέννησης επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των αρουραίων καθώς εξελίσσονται σε έφηβους και νεαρούς.

Τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά κουτάβια αρουραίων που εκτέθηκαν σε ΗΜΠ 5G παρουσίασαν καθυστερημένη έκρηξη των κοπτήρων (μπροστινά δόντια). Αυτό δείχνει ότι η έκθεση σε ΗΜΠ θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβραδύνει ορισμένες πτυχές της σωματικής ανάπτυξης. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης αξιοσημείωτες διαφορές στη συμπεριφορά με βάση το φύλο των αρουραίων.

Στους έφηβους θηλυκούς αρουραίους, υπήρξε σημαντική μείωση (70%) των στερεότυπων κινήσεων, όπως τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς, στη δοκιμή ανοιχτού πεδίου. Αυτό υποδηλώνει ότι η έκθεση μπορεί να μειώσει ορισμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές στα θηλυκά. Αντίθετα, οι αρσενικοί αρουραίοι παρουσίασαν 50% αύξηση των στερεότυπων κινήσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ίδια έκθεση οδήγησε σε αύξηση των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών.

Εν ολίγοις, η έρευνα υποδηλώνει ότι η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 5G σε επίπεδα κάτω από το ρυθμιστικό όριο κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου ανάπτυξης (περιγεννητική περίοδος) έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει διαταραχές στη νευροανάπτυξη. Οι επιπτώσεις αυτές παρατηρούνται σε νεαρούς και έφηβους απογόνους και εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε άνδρες και γυναίκες.

Αν και είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές συνδέονται συχνά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD). Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να σηματοδοτούν υποκείμενες νευρολογικές διαφορές και μπορεί να επηρεάσουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τη μάθηση και την καθημερινή λειτουργία του ατόμου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές μπορεί επίσης να είναι σύμπτωμα άγχους, ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCD), διαταραχών που σχετίζονται με το άγχος και αυτοτραυματιστικών συμπεριφορών, όπως το σκάλισμα του δέρματος ή το τράβηγμα των μαλλιών. Για ορισμένα άτομα, οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές μπορεί να επηρεάσουν την προσοχή και την εστίαση, επηρεάζοντας τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, την παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας και την ικανότητα να ολοκληρώνουν αποτελεσματικά τις καθημερινές εργασίες.

Μπορεί επίσης να επηρεάσει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις ενός ατόμου και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση, εκφοβισμό ή στιγματισμό, ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους, επηρεάζοντας περαιτέρω τη συναισθηματική ευημερία και την αυτοεκτίμηση. Οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με το άγχος ή τις ψυχαναγκαστικές διαταραχές, μπορούν επίσης να διαταράξουν τα πρότυπα ύπνου, οδηγώντας σε αϋπνία ή κακή ποιότητα ύπνου, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τη συνολική υγεία και ευεξία.

Το RFR αποδεκατίζει την ανδρική γονιμότητα – η μελατονίνη μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάστασή της

Μια μελέτη του Δεκεμβρίου 2023,12 η οποία διερεύνησε τις αρνητικές επιπτώσεις της μακροχρόνιας έκθεσης σε RFR 2100 MHz στα χαρακτηριστικά του σπέρματος αρουραίων, έφερε τόσο καλά όσο και κακά νέα.

Στα αρνητικά, οι αρσενικοί αρουραίοι που εκτέθηκαν σε RFR στα 2100 MHz για 30 λεπτά την ημέρα είχαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σπερματοζωαρίων με μη φυσιολογικά σχήματα. Υπήρξε επίσης σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού σπερματοζωαρίων μεταξύ των εκτεθειμένων αρουραίων.

Σε ένα πιο λεπτομερές επίπεδο, εξετάζοντας τη δομή του σπέρματος στο μικροσκόπιο (το επίπεδο της υπερδομής), παρατηρήθηκαν βλάβες σε κρίσιμα μέρη του σπέρματος, συμπεριλαμβανομένων των:

-Ακρόσωμα, μια δομή που μοιάζει με καπάκι και βοηθά το σπέρμα να διεισδύσει σε ένα ωάριο
-Αξονίδιο, ο κεντρικός άξονας της ουράς του σπέρματος
μιτοχονδριακό περίβλημα, το οποίο τροφοδοτεί την κίνηση της ουράς του σπέρματος
-Εξωτερικές πυκνές ίνες, οι οποίες αποτελούν μέρος της ουράς του σπέρματος

Τα καλά νέα είναι ότι η συμπληρωματική χορήγηση μελατονίνης ήταν σε θέση να αποτρέψει αυτά τα προβλήματα. Οι αρουραίοι στους οποίους χορηγήθηκαν 10 χιλιοστόγραμμα μελατονίνης ανά κιλό σωματικού βάρους μέσω υποδόριας χορήγησης είχαν αυξημένο αριθμό σπερματοζωαρίων και το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με φυσιολογικό σχήμα αυξήθηκε. Επιπλέον, η υπερδομική βλάβη στο σπέρμα που προκλήθηκε από την έκθεση σε RF αντιστράφηκε πλήρως. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς:

“Τα ποσοστά των σπερματοζωαρίων με μη φυσιολογική μορφολογία αυξήθηκαν σημαντικά με την έκθεση σε RF, ενώ ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων μειώθηκε σημαντικά … Ο αριθμός των συνολικών σπερματοζωαρίων, των σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία αυξήθηκε και η υπερδομική εμφάνιση επανήλθε στο φυσιολογικό με τη χορήγηση μελατονίνης”.

Μελέτη περίπτωσης 8χρονου αγοριού

Τον Ιανουάριο του 2024, οι Hardell et al. παρουσίασαν μια μελέτη περίπτωσης13 ενός οκτάχρονου αγοριού που αντιμετώπιζε έντονους πονοκεφάλους και άλλα συμπτώματα ενώ φοιτούσε σε σχολείο που βρισκόταν κοντά σε πύργο κινητής τηλεφωνίας εξοπλισμένο με σταθμούς βάσης 5G.

Το σχολείο του αγοριού βρίσκεται 200 μέτρα μακριά από έναν πύργο κινητής τηλεφωνίας με σταθμούς βάσης 5G, ενώ η τάξη του απέχει 285 μέτρα. Αμέσως μετά την έναρξη του σχολείου, άρχισε να αντιμετωπίζει πονοκεφάλους, οι οποίοι αρχικά ήταν σποραδικοί και δεν εμφανίζονταν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα.

Μέχρι το φθινόπωρο του 2023, οι πονοκέφαλοι του αγοριού εντάθηκαν, εμφανίζονταν καθημερινά και βαθμολογήθηκαν με 10 σε κλίμακα 10 βαθμών, όπου το 0 σημαίνει καμία ενόχληση και το 10 σημαίνει αφόρητο πόνο. Παρουσίαζε επίσης κόπωση (βαθμολογία 5) και περιστασιακές ζαλάδες (βαθμολογία 7), ειδικά όταν βρισκόταν στο σχολείο. Στο σπίτι, είχε περιστασιακά ήπιους πονοκεφάλους (βαθμολογία 2) που υποχώρησαν σχετικά γρήγορα.

Το φθινόπωρο του 2023, άρχισε να φοράει προστατευτικό σκουφάκι και εξωτερικά ρούχα RF στο σχολείο, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, οπότε οι πονοκέφαλοι εξαφανίστηκαν.

Το εν λόγω έγγραφο παραθέτει επίσης επιδημιολογικές μελέτες και εργαστηριακές έρευνες που συνδέουν την έκθεση στην ακτινοβολία RF με τον καρκίνο μέσω μηχανισμών όπως το οξειδωτικό στρες, οι επιδράσεις στο mRNA και οι βλάβες στο DNA και υποστηρίζει την ταξινόμηση της ακτινοβολίας RF ως καρκινογόνου παράγοντα της ομάδας 1 για τον άνθρωπο, σημειώνοντας ότι “η ταξινόμηση αυτή θα πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα μέτρα πρόληψης”.

Το 5G αλλάζει το μικροβίωμά σας

Τέλος, μια μελέτη του Φεβρουαρίου 202414 από τους Wang et al. εξέτασε τον αντίκτυπο του 5G RFR στο μικροβίωμα των κοπράνων και στα προφίλ του μεταβολισμού σε ποντίκια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ποντίκια που εκτέθηκαν σε RFR παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές στη μικροβιακή σύνθεση του εντέρου τους, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από μείωση της μικροβιακής ποικιλότητας και μετατοπίσεις στην κατανομή της μικροβιακής κοινότητας.

Μέσω του προφίλ μεταβολισμού, οι ερευνητές εντόπισαν 258 μεταβολίτες που ήταν σημαντικά διαφορετικά άφθονοι στα ποντίκια που εκτέθηκαν σε πεδία RF σε σύγκριση με τους μάρτυρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο στις μεταβολικές διεργασίες.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκθεση σε RFR 4,9 GHz μπορεί να προκαλέσει δυσβολία του εντερικού μικροβιόκοσμου σε ποντίκια και υπέθεσαν ότι οι παρατηρούμενες ανισορροπίες στον εντερικό μικροβιόκοσμο και τον μεταβολισμό μπορεί να συνδέονται με συμπεριφορές που μοιάζουν με κατάθλιψη σε ποντίκια και παρατηρούνται σε τόσες πολλές μελέτες. Η ανισορροπία στο μεταβολικό προφίλ μπορεί επίσης να σχετίζεται με αλλαγές στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος ή τη φλεγμονή.

Το 5G θα βλάψει κάθε ζωντανό ον

Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο υπουργός Επικοινωνιών, Hon. Paul Fletcher MP, ζήτησε από την επιτροπή να ολοκληρώσει και να διεξάγει έρευνα σχετικά με την “ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή του 5G στην Αυστραλία”.15 Σε απάντηση, ο Paul Barratt, εξ ονόματος της ElectricSense, υπέβαλε ένα έγγραφο, διαθέσιμο ως download από το aph.org, το οποίο αναφέρει, εν μέρει:
“Το 5G είναι επικίνδυνο και θα βλάψει κάθε ζωντανό ον. Χιλιάδες μελέτες συνδέουν την έκθεση σε χαμηλού επιπέδου ασύρματη ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων με έναν μακρύ κατάλογο δυσμενών βιολογικών επιπτώσεων, όπως:

-Σπασίματα μονής και διπλής αλυσίδας του DNA
-οξειδωτικές βλάβες
-διαταραχή του κυτταρικού μεταβολισμού
-αυξημένη διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού
-μείωση της μελατονίνης
-διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης στον εγκέφαλο
-παραγωγή πρωτεϊνών στρες

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι το 2011 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατέταξε την ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων ως πιθανό καρκινογόνο 2Β. Πιο πρόσφατα το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων του τύπου που χρησιμοποιείται σήμερα από τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Αλλά πού ταιριάζει το 5G σε όλα αυτά; Δεδομένου ότι το 5G πρόκειται να χρησιμοποιήσει συχνότητες πάνω και κάτω από τις υπάρχουσες ζώνες συχνοτήτων, το 5G βρίσκεται στη μέση όλων αυτών. Αλλά η τάση (διαφέρει από χώρα σε χώρα) είναι το 5G να χρησιμοποιεί τις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Το οποίο επιφέρει τις δικές του ιδιαίτερες ανησυχίες”.

Ο Barratt συνεχίζει απαριθμώντας “11 λόγους για να ανησυχείτε για την ακτινοβολία του 5G”, μεταξύ των οποίων:

-Πιο πυκνό ηλεκτροσόκ
-Δερματικές παθήσεις και πόνος, καθώς “οι αναλύσεις του βάθους διείσδυσης δείχνουν ότι περισσότερο από το 90% της μεταδιδόμενης ισχύος απορροφάται στο στρώμα της επιδερμίδας και του δέρματος “16
-Βλάβες στα μάτια
-Επιπτώσεις στην καρδιά, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και στις αρρυθμίες
-Μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
-Μειωμένοι ρυθμοί κυτταρικής ανάπτυξης και μεταβολές στις ιδιότητες των κυττάρων και την κυτταρική δραστηριότητα
-Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης παθογόνων μικροοργανισμών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά
-Νέκρωση στα φυτά και πιθανότητα τα φυτικά τρόφιμα να καταστούν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
-Ατμοσφαιρικές επιπτώσεις και εξάντληση των ορυκτών καυσίμων
-Διαταραχές του οικολογικού συστήματος

Παραπλανητικά αποτελέσματα μελετών 5G, καθώς τα περισσότερα δεν παλμοδοτούν τα κύματα. Όπως σημειώνει ο Barratt, “Αυτό είναι σημαντικό επειδή η έρευνα για τα μικροκύματα μας λέει ήδη πώς τα παλλόμενα κύματα έχουν πιο βαθιές βιολογικές επιδράσεις στο σώμα μας σε σύγκριση με τα μη παλλόμενα κύματα. Προηγούμενες μελέτες, για παράδειγμα, δείχνουν πώς οι παλμοί των συχνοτήτων οδήγησαν σε γονιδιακή τοξικότητα και σπασίματα των αλυσίδων του DNA”

Προστατέψτε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από τα υπερβολικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η έκθεση σε RF-EMF είναι ένας σημαντικός κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπιστεί αν ανησυχείτε για την υγεία σας. Η εξάπλωση του 5G σίγουρα καθιστά την επανορθωτική δράση πιο δύσκολη, αλλά οι πρόσθετοι κίνδυνοι είναι ένας ακόμη λόγος για να ασχοληθούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε την έκθεση.

Ακολουθούν διάφορες προτάσεις που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε την έκθεσή σας στα ΗΜΠ και να μετριάσετε τις βλάβες από τις αναπόφευκτες εκθέσεις. Για ακόμη περισσότερα “do’s” και “don’ts”, δείτε το παρακάτω infographic του Environmental Health Trust.

Εντοπίστε τις κύριες πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, όπως το κινητό σας τηλέφωνο, τα ασύρματα τηλέφωνα, οι δρομολογητές Wi-Fi, τα ακουστικά Bluetooth και άλλα αντικείμενα που διαθέτουν Bluetooth, τα ασύρματα ποντίκια, τα πληκτρολόγια, οι έξυπνοι θερμοστάτες, οι οθόνες παρακολούθησης μωρών, οι έξυπνοι μετρητές και ο φούρνος μικροκυμάτων στην κουζίνα σας.

Ιδανικά, ασχοληθείτε με κάθε πηγή και καθορίστε πώς μπορείτε να περιορίσετε καλύτερα τη χρήση τους.

Εκτός από μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή ασύρματη συσκευή οποιουδήποτε τύπου. Τα παιδιά είναι πολύ πιο ευάλωτα στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων από ό,τι οι ενήλικες, λόγω του ότι έχουν λεπτότερα οστά στο κρανίο.

Έρευνες17 καταδεικνύουν επίσης ότι τα βρέφη κάτω του 1 έτους δεν μαθαίνουν αποτελεσματικά τη γλώσσα από βίντεο και δεν μεταφέρουν όσα μαθαίνουν από το iPad στον πραγματικό κόσμο, οπότε είναι λάθος να πιστεύουμε ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές παρέχουν πολύτιμη εκπαίδευση.

Συνδέστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας στο διαδίκτυο μέσω ενσύρματης σύνδεσης Ethernet και φροντίστε να θέσετε τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε λειτουργία αεροπλάνου. Αποφύγετε επίσης τα ασύρματα πληκτρολόγια, trackballs, ποντίκια, συστήματα παιχνιδιών, εκτυπωτές και φορητά οικιακά τηλέφωνα. Προτιμήστε τις ενσύρματες εκδόσεις.

Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε Wi-Fi, κλείστε το όταν δεν το χρησιμοποιείτε, ειδικά τη νύχτα που κοιμάστε. Ιδανικά, εργαστείτε προς την κατεύθυνση της καλωδίωσης του σπιτιού σας, ώστε να μπορέσετε να εξαλείψετε εντελώς το Wi-Fi. Αν έχετε φορητό υπολογιστή χωρίς θύρες Ethernet, ένας προσαρμογέας USB Ethernet θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο διαδίκτυο με ενσύρματη σύνδεση.

Αποφύγετε τη χρήση ασύρματων φορτιστών για το κινητό σας τηλέφωνο, καθώς και αυτοί θα αυξήσουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε όλο το σπίτι σας. Η ασύρματη φόρτιση είναι επίσης πολύ λιγότερο ενεργειακά αποδοτική από τη χρήση ενός dongle συνδεδεμένου σε μια πρίζα, καθώς αντλεί συνεχώς ενέργεια (και εκπέμπει ΗΜΠ) είτε το χρησιμοποιείτε είτε όχι.

Κλείστε το ηλεκτρικό ρεύμα στην κρεβατοκάμαρά σας τη νύχτα. Αυτό συνήθως λειτουργεί για τη μείωση των ηλεκτρικών πεδίων από τα καλώδια στον τοίχο σας, εκτός εάν υπάρχει ένα διπλανό δωμάτιο δίπλα στο υπνοδωμάτιό σας. Αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν μετρητή για να προσδιορίσετε αν πρέπει να απενεργοποιήσετε επίσης το ρεύμα στο παρακείμενο δωμάτιο.
Χρησιμοποιήστε ένα ξυπνητήρι με μπαταρία, ιδανικά ένα χωρίς φως.

Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων, σκεφτείτε να τον αντικαταστήσετε με φούρνο συναγωγής ατμού, ο οποίος θα ζεστάνει το φαγητό σας το ίδιο γρήγορα και πολύ πιο ασφαλώς.

Αποφύγετε τη χρήση “έξυπνων” συσκευών και θερμοστατών που εξαρτώνται από ασύρματη σηματοδότηση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλες τις νέες “έξυπνες” τηλεοράσεις. Ονομάζονται έξυπνες επειδή εκπέμπουν σήμα Wi-Fi και, σε αντίθεση με τον υπολογιστή σας, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σήμα Wi-Fi. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη οθόνη υπολογιστή ως τηλεόραση, καθώς δεν εκπέμπουν Wi-Fi.

Απορρίψτε έναν έξυπνο μετρητή στο σπίτι σας όσο μπορείτε, ή προσθέστε μια ασπίδα σε έναν υπάρχοντα έξυπνο μετρητή, μερικοί από τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν την ακτινοβολία κατά 98% έως 99%.18

Εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε το κρεβάτι του μωρού σας στο δωμάτιό σας αντί να χρησιμοποιήσετε ασύρματο μόνιτορ για μωρά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια ενσύρματη οθόνη παρακολούθησης.

Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες CFL με λαμπτήρες πυρακτώσεως. Ιδανικά αφαιρέστε όλα τα φώτα φθορισμού από το σπίτι σας. Όχι μόνο εκπέμπουν ανθυγιεινό φως, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι στην πραγματικότητα μεταφέρουν ρεύμα στο σώμα σας και μόνο που βρίσκεστε κοντά στους λαμπτήρες.

Αποφύγετε να μεταφέρετε το κινητό σας τηλέφωνο στο σώμα σας, εκτός αν είναι σε λειτουργία αεροπλάνου και μην κοιμάστε ποτέ με αυτό στην κρεβατοκάμαρά σας, εκτός αν είναι σε λειτουργία αεροπλάνου. Ακόμη και στη λειτουργία αεροπλάνου μπορεί να εκπέμπει σήματα, γι’ αυτό και βάζω το τηλέφωνό μου σε μια τσάντα Faraday.19

Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο, να χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο και να κρατάτε το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από εσάς. Επιδιώξτε να μειώσετε ριζικά το χρόνο που αφιερώνετε στο κινητό τηλέφωνο. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιήστε τηλέφωνα λογισμικού VoIP που μπορείτε να χρησιμοποιείτε ενώ είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο μέσω ενσύρματης σύνδεσης.

Αποφύγετε τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών τουλάχιστον μία ώρα (κατά προτίμηση περισσότερες) πριν από τον ύπνο, καθώς το μπλε φως από την οθόνη και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αναστέλλουν την παραγωγή μελατονίνης.20,21

Οι έρευνες δείχνουν σαφώς ότι οι πολυάσχολοι χρήστες υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων είναι πιο επιρρεπείς στην αϋπνία.22 Για παράδειγμα, μια μελέτη του 200823 αποκάλυψε ότι τα άτομα που εκτέθηκαν στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων τους για τρεις ώρες πριν από τον ύπνο είχαν περισσότερα προβλήματα στο να αποκοιμηθούν και να παραμείνουν σε βαθύ ύπνο.

Οι επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μειώνονται από τους αναστολείς των διαύλων ασβεστίου, γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αρκετό μαγνήσιο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έλλειψη μαγνησίου, γεγονός που θα επιδεινώσει τις επιπτώσεις των ΗΜΠ. Όπως έχει ήδη σημειώσει ο ειδικός σε θέματα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Dr. Martin Pall:

“Όταν έχετε έλλειψη μαγνησίου, έχετε υπερβολική δραστηριότητα των VGCCs. Έχεις επίσης υπερβολική εισροή ασβεστίου μέσω του υποδοχέα Ν-μεθυλ-D-ασπαρτικού, που προκαλείται από την έλλειψη μαγνησίου, η οποία είναι επίσης προβληματική, οπότε είναι σημαντικό να απαλύνεις αυτή την έλλειψη”.

Ο Pall έχει επίσης δημοσιεύσει μια εργασία24 που υποδηλώνει ότι η αύξηση των επιπέδων του Nrf2 μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της βλάβης από τα ΗΜΠ. Ένας απλός τρόπος για την ενεργοποίηση του Nrf2 είναι η κατανάλωση τροφικών ενώσεων που ενισχύουν τον Nrf2. Παραδείγματα περιλαμβάνουν σταυρανθή λαχανικά που περιέχουν σουλφοραφάνη, τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φαινολικά αντιοξειδωτικά, καροτενοειδή (ιδίως λυκοπένιο), θειούχες ενώσεις από λαχανικά allum, ισοθειοκυανικά από την ομάδα του λάχανου και τροφές πλούσιες σε τερπενοειδή.

Το μοριακό υδρογόνο έχει αποδειχθεί ότι στοχεύει τις ελεύθερες ρίζες που παράγονται ως απόκριση στην ακτινοβολία, όπως οι υπεροξυνιτρίτες. Μελέτες έχουν δείξει ότι το μοριακό υδρογόνο μπορεί να μετριάσει περίπου το 80% αυτής της βλάβης.25,26,27,28,29

Το μοριακό υδρογόνο θα ενεργοποιήσει επίσης το Nrf2, ένα βιολογικό ορμέμφυτο που ρυθμίζει την υπεροξειδική δισμουτάση, την καταλάση και όλα τα άλλα ευεργετικά διακυτταρικά αντιοξειδωτικά. Αυτό με τη σειρά του μειώνει τη φλεγμονή, βελτιώνει τη μιτοχονδριακή σας λειτουργία και διεγείρει τη μιτοχονδριακή βιογένεση.

Πηγές και αναφορές

Global Research March 21, 2024 (« VERY IMPORTANT! The ten studies are detailed here!)
2, 3 Reviews on Environmental Health September 22, 2022
European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021
Luxembourg: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament; 2019
International Journal of Environmental Health Research November 22, 2022; 34(1): 316-327
Chinese Journal of Radiological Medicine and Protection 2023; 12: 176-181
Neurotoxicology January 2023; 94: 45-58
Brain and Behavior April 28, 2023; 13(6): e3004
10 Frontiers in Public Health August 6, 2023; 11
11 Environmental Science and Pollution Research October 18, 2023; 30: 113704-113717
12 Revista International de Andrologia October-December 2023; 21(4): 100371
13 Annals of Clinical Case Studies ISSN: 2688-1241
14 Scientific Reports February 12, 2024; 14, Article number 3571
15 Aph.gov.au Inquiry into 5G in Australia
16 YouTube 5G Technology
17 AAP.org, Growing Up Digital October 1, 2015 (Archived)
18 The Global Healing Center November 13, 2014
19 Amazon.com Mission Darkness Faraday Bag for Phones
20 Journal of Advanced Research March 2013; 4(2): 181-187
21 Int J Environ Res Public Health. 2015 Feb; 12(2): 2071–2087
22 Behav Sleep Med. 2014 Sep 3;12(5):343-5
23 CNN June 12, 2014
24 Sheng Li Zue Bao 2015 Feb 25;67(1):1-18
25 Biochemical and Biophysical Research Communications November 27, 2009; 389(4): 651-656
26 Molecular and Cellular Biochemistry January 2013; 373(1-2): 1-9
27 Journal of Bone and Mineral Metabolism September 2014; 32(5): 494-504
28 British Journal of Pharmacology 2013; 168: 1412-1420
29 Frontiers in Pharmacology October 27, 2016
Save This Article for Later – Get the PDF Now Download PDF
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/EHT-Cell-Phone-Radiation-Infographic_FINAL-4.pdf

loading...