Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 3ο ΠΑΓΚ. ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΠΩΣ ΤΟ “ΕΙΔΕ” 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…
ΒΙΝΤΕΟ
Μετά την 3η σάλπιγγα (και την προειδοποίηση του Chernobyl κατά της Πανθρησκείας, που ξεκινάει επίσημα τότε (1986), αλλά δεν σταματάει μέχρι το τέλος του κόσμου), ήχησε η 4η σάλπιγγα.  Αυτή έχει τα χαρακτηριστικά της 6ης σφραγίδας, αλλά ηπιότερα, διότι δεν είμαστε στα χρόνια του τελικού Αντιχρίστου, οπότε και θα γίνει «σεισμός μέγας» πνευματικός.
Δηλ. ενώ στην 6η σφραγίδα έχομε ολική συσκότιση: «Και έγινε σεισμός μέγας. Και ο ήλιος έγινε μαύρος σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα» (6:12), στην 4η σάλπιγγα η συσκότιση των ουρανίων σωμάτων έφτασε μέχρι το τρίτο του φωτός τους: «…χτυπήθηκε το ένα τρίτο του ήλιου και το ένα τρίτο της σελήνης και το ένα τρίτο των αστέρων, για να σκοτεινιάσει το ένα τρίτο από αυτά, και η ημέρα να μη φωτίσει κατά το τρίτο της και η νύχτα ομοίως». (8:12).
Στο υλικό πεδίο, που ζούμε σωματικά, το χαρακτηριστικό γεγονός της 4ης σάλπιγγας είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση που σκοτεινιάζει τον ουρανό από διάφορες αιτίες.
Από μετρήσεις που είχαν προηγηθεί, είμασταν περίπου στο σκοτείνιασμα του ηλιακού φωτός κατά 30% λίγο πριν την έκρηξη στις 20 Μαρτίου 2010 του Ισλανδικού ηφαιστείου.
loading...