Η κρίση στην Κίνα απειλεί τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Γερμανίας

Η Γερμανία από τις πλέον εκτεθειμένες οικονομίες στην κρίση
Η Κίνα αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και αυτό θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες με ισχυρούς δεσμούς με τον ασιατικό γίγαντα.
Η Γερμανία είναι μια από τις πιο εκτεθειμένες οικονομίες σε αυτήν την οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με έκθεση της Bundesbank, οι στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Βερολίνου «ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για το γερμανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».
Αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από τις σχέσεις των τραπεζών με γερμανικές εταιρείες που έχουν επενδύσεις στην Κίνα ή πωλούν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους στον ασιατικό κολοσσό.

Πηγές από την ίδια την Bundesbank επιβεβαίωσαν ότι οι τράπεζες είναι πολύ προσεκτικές επειδή δάνεισαν τεράστια χρηματικά ποσά σε εταιρείες βασικών τομέων της γερμανικής οικονομίας που εξαρτώνται από τους Κινέζους προμηθευτές για τις εισροές τους.

«Το γεγονός ότι οι γερμανο-κινεζικές σχέσεις καταρρέουν «αυξάνει την πιθανότητα αθέτησης των δανείων» που θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η έκθεση της Bundesbank
Σύμφωνα με έκθεση της Bundesbank, ασφαλιστικές εταιρείες ή άμεσες και έμμεσες επενδυτικές εταιρείες στην Κίνα αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα. Στην έκθεσή της, η Bundesbank κάνει λόγο για 36 δισ. ευρώ άμεσα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του 2022. Αυτό αντιστοιχούσε στο 11,4% του συνόλου του ενεργητικού του γερμανικού τραπεζικού συστήματος.

Οι ειδικοί της Bundesbank διαβεβαιώνουν ότι για το γερμανικό τραπεζικό σύστημα «προκύπτουν σημαντικοί οικονομικοί κίνδυνοι λόγω των δεσμών του με την Κίνα».

Σε ένα σενάριο κρίσης αποκαλύπτουν ότι είναι πιθανό να επηρεαστούν οι οικονομικές απαιτήσεις κατά Γερμανών δανειοληπτών που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην Κίνα. Αυτές περιλαμβάνουν εταιρείες με υψηλές άμεσες επενδύσεις στην ασιατική χώρα, αλλά και εκείνες που έχουν ισχυρή συγκέντρωση εξαγωγικών δραστηριοτήτων ή εξάρτηση από σημαντικές προηγμένες υπηρεσίες.

Στο τέλος του 2022, τα περιουσιακά στοιχεία των γερμανικών τραπεζών σε εκτεθειμένες εταιρείες αυτού του είδους ανήλθαν σε σχεδόν 220 δισ. ευρώ . «Αυτό αντιπροσωπεύει εξαπλάσιες άμεσες απαιτήσεις έναντι δανειοληπτών με έδρα την Κίνα και σχεδόν το 42% των συνολικών κοινών μετοχών», αναφέρει Bundesbank στην ετήσια έκθεσή της.

Ναυτεμπορική

loading...