Π. Σεραφείμ Δημήτριου. Ένας σύγχρονος Ιωάννης Πρόδρομος

Δεν χρειάζονται εισαγωγικά σχόλια γι αυτήν την ομιλία. Δεν θυμάμαι να μίλησε ποτέ κανείς με τέτοια παρρησία.
Μπορεί πράγματι να κινδυνεύει ανθρωπίνως η ζωή του από τα χιλιάδες έμμισθα τρόλ και νεοταξικούς υπαλληλίσκους, όμως δίνει ζωή, δύναμη, κουράγιο, ελπίδα σε εκατομμύρια Ελλήνων, και κρατάει στην πλάτη του, ο ίδιος και μετρημένοι κληρικοί, μοναχοί, Επίσκοποι και λαϊκοί που τιμούν το ομολογιακό διακόνημά τους, ολόκληρη την Εκκλησία, γιατί ο λόγος τους είναι ο αυθεντικός Λόγος της Εκκλησίας ο οποίος δεν εξατμίζεται μόνο στην μονοφυσιτική “αγαπολογία”.

loading...