Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας*     

Ὅταν οἱ χρυσοραμμένοι «τιμοῦν» τόν χρυσορρήμονα..

Μαζεύτηκαν λοιπὸν οἱ…χρυσοραμμένοι τὴν ἡμέρα τοῦ Χρυσορρήμονος. Μαζεύτηκαν κατὰ τὸ παγιωμένο πλέον μέν, βαθύτατα ἐκνευριστικὸ δὲ συνήθειο τῶν πολυαρχιερατικῶν συλλείτουργων (καὶ ἑορταστικῶν μαζώξεων καὶ συμποσίων, τὴν ὥρα ποὺ καίγεται κυριολεκτικά γύρω μας τὸ σύμπαν). Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, μᾶς λέει τὸ ρεπορτάζ, ἑορτάστηκαν προχτὲς στὴν Καλαμάτα ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθὼς καὶ τὰ ὀνομαστήρια τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ποὺ ὡς οἰκοδεσπότης καὶ ἑορτάζων προεξῆρχε στὴν πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων τῶν μητροπολιτῶν Δημητριάδος, Πειραιῶς, Ἰλίου, Κηφισίας Αἰτωλίας καὶ ἀρκετῶν ἀκόμη.

Καὶ τί ἀκριβῶς ὑποτίθεται δηλαδὴ ὅτι ἑόρτασαν ἐκεῖ ὅλοι αὐτοὶ (κάποιοι ἐκ τῶν ὁποίων τυγχάνουν κορυφαῖοι οἰκουμενιστὲς ἐμβολιοποιμένες τῆς μεταπατερικότητας καὶ τοῦ στυγνοῦ ἐναγκαλισμοῦ μὲ τὴν ἀντίχριστη κρατικὴ ἐξουσία); Τὴ μνήμη κάποιου ποὺ δικαιώνει ἄραγε τὸν βίο καὶ τὰ ἔργα τους; Ἢ μήπως κάποιου ποὺ ἔζησε μέσα στὸ φῶς τῆς Θείας Χάριτος καί ταυτόχρονα δὲν δίστασε νὰ συγκρουστεῖ καί μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία τοῦ καιροῦ του (καὶ μάλιστα ἐξουσία αὐτοκρατορικὴ καὶ συνεπῶς ἀπείρως ἰσχυρότερη καί τρομερότερη ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἀστεῖο καθεστὼς τοῦ περιδεοῦς ἑλληνέζικου προτεκτοράτου) καὶ νὰ πεθάνει καθηρημένος καὶ ἐξόριστος; Ἢ ἐπίσης τὴ μνήμη κάποιου ποὺ συγκέντρωσε ἐπάνω του καὶ τὸ μένος πλήθους ἀναξίων, πλανεμένων ἢ διεφθαρμένων ἐπισκόπων τῆς ἐποχῆς του, σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ γράψει τὸ περίφημο ἐκεῖνο ὅτι τίποτε στὴν ζωή του δὲν φοβήθηκε περισσότερο ἀπὸ δαύτους, πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων («οὐδὲν δέδοικα ὡς τοὺς ἐπισκόπους, πλὴν ὀλίγων»); Καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο ἀκόμη εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι, ἂν ζοῦσε σήμερα, θὰ συγκέντρωνε τὴν ἴδια καὶ χειρότερη μήνη ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν λυκοποιμένων τῶν ἐσχάτων χρόνων;
Καὶ αὐτὸ ἰσχύει ἀσφαλῶς καὶ γιὰ ἄλλους τεράστιους Ἁγίους καὶ ἐμβληματικοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, τοὺς ὁποίους δῆθεν ἑορτάζουν κατὰ καιροὺς οἱ θλιβεροὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἐπίγονοί τους. «Τιμώντας» τους, μὲ εἰδή φουσκωμένων χρυσοποίκιλτων παγωνιῶν, μὲ ἄδεια λόγια, μὲ κακόδοξα ἔργα καὶ μὲ φαρισαϊκοὺς δεκάρικους…

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για δημοσίευμα Ιστοσελίδος
Ἐν Κυθήροις τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 2023
Ἀριθ. Πρωτ.: 252
Πρός
Τήν Διεύθυνσιν
τῆς Ἱστοσελίδος
«Πενταπόσταγμα»
Ἀξιότιμοι κύριοι,
Στήν ἔγκριτη ἱστοσελίδα σας δημοσιεύθηκε ἡ εἴδησις : «Ακούστηκε σε ΜΜΕ ότι η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία δίνει 500 ευρώ για εγκατάσταση στα Αντικύθηρα και πλάκωσαν και από το Πακιστάν». Καί αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια νά «ἀνάψουν» τά πακιστανικά site.
Δέν γνωρίζω ἀπό ποῦ ἐκπορεύθηκε αὐτή ἡ προβοκατόρικη εἴδησις, ἀλλά εἶναι προφανής καί πρόδηλος ὁ σκοπός καί ὁ στόχος τῶν ἐμπνευστῶν της.
Ἡ ἀλήθεια, τήν ὁποία παρακαλῶ νά διοχετεύσετε παντοῦ, ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ἐδῶ καί μερικά χρόνια, πρίν ἀκόμη πέσει ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί μέ τήν εὐγενῆ ἀνταπόκρισι καί σύμπραξι τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας Ἑλλάδος, μελετᾶ τό θέμα τοῦ ἤπιου ἐποικισμοῦ τῆς νήσου τῶν Ἀντικυθήρων, ἡ ὁποία φθίνει πληθυσμιακά.
Συγκεκριμένα ἡ Ἐθνική Τράπεζα φροντίζει νά ἀγοράσει στά Ἀντικύθηρα πέντε (5) κατοικίες γιά νά μετοικήσουν ἐκεῖ πέντε (5) πολύτεκνες Ὀρθόδοξες Ἑλληνικές, καί μόνον, οἰκογένειες, πού συνδέονται μέ ἕνα Ὀρθόδοξο Σύλλογο Πολυτέκνων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς. Καί τοῦτο γιά νά μήν ἀλλάξουν ἡ ταυτότητα καί οἱ Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις τῶν Ἀντικυθήρων. Τίποτε περισσότερο.
Ἑπομένως, πρόκειται νά δοθοῦν τά συγκεκριμένα πέντε (5) σπίτια σέ πέντε συγκεκριμένες πολύτεκνες οἰκογένειες καί ὄχι ἀναρίθμητα σπίτια, σέ ἀναρίθμητες οἰκογένειες καί ἀναρίθμητα οἰκόπεδα καί ἐπιδόματα τῶν πεντακοσίων εὐρώ!
Ὅσο γιά τό 500ευρο σέ κάθε μία ἀπό τίς ἐν λόγῳ πέντε Ἑλληνορθόδοξες πολύτεκνες οἰκογένειες, καί μόνο, ὑπεσχέθη κατά τό παρελθόν Ἕνωσις Ἐφοπλιστῶν ὅτι θά τό δίνει γιά τά τρία πρῶτα χρόνια, ἀπό τήν ἡμέρα τῆς μόνιμης ἐγκαταστάσεώς των στά Ἀντικύθηρα γιά συμπαράστασι.
Αὐτά πρός ἄρσιν κάθε παρανοήσεως καί παρερμηνείας.
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

loading...