ΕΝΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ»

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ, ὅπως εἰσαγάγῃ σε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἡτοίμασά σοι.
Εξοδος 23,20
Γράφει ο Ιωάννης Βαρκάρης
Οι παλιοί πατέρες λέγανε «ένας Άγγελος ανά Έθνος και ένας Άγγελος ανά Ορθόδοξο Χριστιανό»! Φανταστείτε πόσο μεγάλη και φοβερή προστασία είναι για εμάς τους Χριστιανούς ο Άγγελος που έχει δώσει ο Θεός να είναι προστάτης σε όλο το διάβα μας στην εδώ ζωή.
Και αν ισχύει αυτό που λέγανε οι παλιοί τότε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε ο καθένας μας τόση προστασία όση έχει ένα ολόκληρο Έθνος που δεν είναι κοντά στον Χριστό.
Θα σας πούμε πάνω σε αυτό μια πραγματική ιστορία που συνέβη στην κοινότητα μας πριν λίγες ημέρες. Τα γεγονότα είναι πραγματικά και απλώς δεν θα δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία των κληρικών που λάβανε μέρος σε αυτά για ευνόητους λόγους.
Ο Χριστόφορος ήταν ένα παιδί με αυτό που λέμε «μαθησιακές δυσκολίες». Δεν ήταν «χαζός» ούτε είχε κάποια καθυστέρηση. Δεν είχε δυσλεξία ούτε ψυχολογικά προβλήματα.
loading...