Για να καταλάβουμε καλύτερα το μέγεθος της ληστείας με τις πολυεθνικές

Για να καταλάβουμε καλύτερα το μέγεθος της ληστείας με τις πολυεθνικές, ας δούμε τα αποτελέσματα της PROCTER & GAMBLE σε επίπεδο θυγατρικής στην Ελλάδα και της μητρικής της.
Στην Ελλάδα έχει 4% ποσοστό κέρδους (προ φόρων, μεσοσταθμικά).
Η μητρική όμως, που πουλάει σε όλες τις θυγατρικές, έχει 22% ποσοστό κέρδους (προ φόρων, μεσοσταθμικά).
Δηλαδή κρατάει το κέρδος έξω, εκεί που έχει καλύτερη φορολογία.
Η Κυβέρνηση, με την νομοθεσία περί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, νοιάζεται να μην αυξήσει στην Ελλάδα το (χαμηλό) κέρδος της, αδιαφορώντας ότι ήδη η Μητρική πουλάει πανάκριβα στην Ελλάδα και κρατάει τα κέρδη έξω.
Αυτό σπάει μόνο με την πολιτική κατά των καρτέλ, με κανένα άλλο τρόπο…
(via George Floras)

loading...