Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΤΗ ΝΤΡΟΠΗ

ΕΤΣΙ “ΣΤΗΝΟΥΝ” ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ…
Γράφει ο Iain Davis
Μετάφραση: Απολλόδωρος
Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) επιτρέπουν την παγκόσμια διακυβέρνηση και συγκεντρώνουν την παγκόσμια πολιτική δύναμη και εξουσία. Κανένα εθνικό εκλογικό σώμα στη Γη δεν έχει δώσει ποτέ τη δημοκρατική του εντολή στον ΟΗΕ να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο καθεστώς διακυβέρνησης που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου. Αλλά αυτό ακριβώς έχει κάνει.
Κάθε έθνος ή μπλοκ εθνών που διεκδικεί την κυριαρχία στο καθεστώς των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την επιρροή του ή την επιρροή τους.
 Αλλά δεν μπορούν ποτέ να ηγηθούν του ΟΗΕ, επειδή αυτός εκπροσωπεί τα συμφέροντα μιας παγκόσμιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (G3P), στην οποία κυριαρχούν οι ολιγάρχες και όχι τα εθνικά κράτη ή οι αντίστοιχοι πληθυσμοί τους.
Share Apollodoros’s Newsletter
Στην πρόσφατη Διακήρυξη BRICS XV Johannesburg II, τα κράτη μέλη ανακοίνωσαν συλλογικά:
loading...