Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ»

Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 

 Γράφει ο  Jacob Nordangård

Αυτή είναι μια γραφική απεικόνιση του Παγκόσμιου Συστήματος που περιγράφω στο προσεχές βιβλίο μου

11

Το προβλεπόμενο παγκόσμιο σύστημα ελέγχου μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Εκτελεστική Διακυβέρνηση

Τα Ηνωμένα Έθνη αναβαθμίστηκαν σε μια παγκόσμια κυβέρνηση με παγκόσμιο κοινοβούλιο και μόνιμο στρατό που, με την υποστήριξη ενός επιστημονικού συμβουλίου, θέτει νόμους, στόχους, κατευθυντήριες γραμμές και τους επιβάλλει εκτελεστικά.

Προληπτική Διακυβέρνηση Anticipatory Governance

Η προληπτική διακυβέρνηση μέσω της συλλογής δεδομένων πολιτών του κόσμου για τη μελέτη της αντίδρασης και της συμμόρφωσης και για την πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων και, ως εκ τούτου, παρέχει τη βάση για συνεχή λήψη αποφάσεων.

Πολυμερής Διακυβέρνηση Δικτύου Διακυβέρνησης με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

ΔEΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ KAI TO BINTEO ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ