Οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου

Θα καταβληθεί το ποσό των 69,6 εκατ. ευρώ σε 78.761 δικαιούχους

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθεί το ποσό των 69,6 εκατ. ευρώ σε 78.761 δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 18 έως 22 Σεπτεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 19,8 εκατ. ευρώ σε 880 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
Στις 20 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.113.690 ευρώ σε 26.881 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
700.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας