Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες;

Μια παράκληση… Νομική….

Αγαπητοί μου φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί,

με την παρούσα, απευθύνομαι στους φίλους, οι οποίοι είτε οι ίδιοι έχουν νομικές γνώσεις

είτε γνωρίζουν φίλους νομικούς, είτε συνδέονται με “πατριωτικά” κόμματα, που έχουν μέλη Νομικούς, Δικηγόρους, Δικαστικούς κ.α…..

Νομικοί κύκλοι μού είπαν

(χωρίς επ’ αυτών να μπορώ να εκφέρω προσωπική γνώμη, διότι, ως γνωστόν, να “υφαίνω” γνωρίζω) τα ακόλουθα:

Επί της Υπουργικής Αποφάσεως αριθ. 3021/19/84-μα’ ΦΕΚ 5328/7-9-23, με τίτλο ” Έναρξη έκδοσης δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1″,

πρέπει να γίνει Προσφυγή στο ΣτΕ προς ακύρωση, για τους κάτωθι λόγους:

Αρχικά είχε εκδοθεί η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 8200/Ο-297647 ΦΕΚ 1476/27 Απριλίου 2010.

Επ’ αυτής έγιναν Προσφυγές στο ΣτΕ και εκδόθηκαν οι Αποφάσεις 2388/2019 και 2389/2019.

Με αυτές το ΣτΕ έκρινε ότι η ταυτότητα είναι μόνον μέσο ταυτοποίησης του προσώπου.

Επίσης έκρινε ως αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4, η οποία όριζε: “Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης αποθηκεύονται… τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…”

Το ΣτΕ απεφάνθη κατηγορηματικώς ότι αυτή η διάταξη είναι αντισυνταγματική και συνεπώς, πρέπει να απαλειφθεί, διότι δεν είναι νόμιμον η ταυτότητα να διασυνδεθεί διαλειτουργικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Όφειλε, λοιπόν, η Κυβέρνηση με ειδική, νέα ΚΥΑ να προβεί σε τροποποίηση αυτής της διατάξεως του άρθρου 3 παρ.4 και να απαλείψει τη διασύνδεση της ταυτότητας με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Ετσι, εξέδωσε νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. 8200/0-181 621 ΦΕΚ 1671 /14-5-2019 και την επόμενη ΚΥΑ υπ’ αριθ. 8200/0-109568 ΦΕΚ 824 / 17-2-2023.

Αλλά και στις δύο νέες ΚΥΑ η Κυβέρνηση, προσπαθώντας να εξαπατήσει και γι’ αυτό “παίζοντας με τις λέξεις”, δεν αφήρεσε, όπως όφειλε, τη διάταξη, την οποία το ΣτΕ έκρινε

ως αντισυνταγματική, αλλά την άφησε στο ίδιο άρθρο και στην ίδια παρ. 4, παραλλάσσοντάς την μόνον εκφραστικά (ίσα, για να ρίξει “στάχτη στα μάτια”) ως εξής:

“4.Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του αρθ. 3 της ίδιας απόφασης,

αντικαθίσταται ως εξής: ” Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο… θα δύναται να αποθηκευθούν τα στοιχεία που ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο”

(Όχι,… Γιάννης,… Γιαννάκης, δηλαδή!)

Είναι σαφής η -κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση- αντισυνταγματική συμπεριφορά της Κυβέρνησης, καθώς και η μη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του ΣτΕ, η μη χρηστή διοίκηση και κατάχρηση εξουσίας, και η “ισχυρογνώμων” επιμονή της στην επιβολή της αντισυνταγματικής αυτής διατάξεως, η οποία καταλύει την ελευθερία του πολίτη και αλλάζει (αλλοιώνει) την χρήση της ταυτότητας.

Ας επισημανθεί, ότι με την λέξη “απαιτούνται” (συνώνυμα: είναι αναγκαία, είναι απαραίτητα, αποτελούν προϋπόθεση), ο Νόμος ενημερώνει ότι όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να αποθηκευθούν, θα αποθηκευθούν, όταν αυτό πλέον αποφασισθεί, χωρίς όμως την βούληση του πολίτη, διότι η ΚΥΑ το προβλέπει (και το συμπεριλαμβάνει) δια της φράσεως:

“θα δύναται”.

Με απλά λόγια, δίνει πλέον στο Κράτος τη δυνατότητα (και την ευχέρεια) να προβεί στην αντισυνταγματική αυτή ενέργεια, χωρίς άλλη (επιπλέον, νέα) ΚΥΑ (κι αυτό είναι αξιοσημείωτο!), επί της οποίας θα μπορούσε να προσφύγει ο πολίτης!

ΕΠΕΙΔΗ, λοιπόν, ο πρόσφατος Ν. 3021/19/84 ΦΕΚ 5328/7-9-2023 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ορίζει να εφαρμοσθεί πλέον  η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας μορφότυπου ID-1, επικαλούμενος τις ανωτέρω ΚΥΑ -οι οποίες, παρά την Απόφαση του ΣτΕ, συνεχίζουν να φέρουν την εν λόγω αντισυνταγματική Διάταξη

( και επισημαίνω ξανά τα “επίμαχα” σημεία :

1. “ό,τι [τα στοιχεία που] … απαιτείται[-ούνται]”, δηλ. ό,τι είναι αναγκαίο, για να εφαρμοσθεί

η αντισυνταγματική διάταξη, και:

2. “θα δύναται”, δηλ. πως έχει πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και να διασυνδέει την ταυτότητα με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.)

μεταφέρω, απλώς, σκέψεις νομικών κύκλων, χωρίς να έχω δυνατότητα να επαληθεύσω τι πρέπει νομικώς να γίνει, πώς πρέπει να γίνει και αν, αυτό που μου είπαν, όντως γίνεται.

Προσωπικά όμως , οφείλω να το διαβιβάσω στους φίλους μου, τους νομικούς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ άποψη

της “πλέκτριας του Παραδοσιακού Αργαλειού” είναι ότι, εφ’ όσον το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική αυτήν τη Διάταξη, αλλά το Κράτος καταφρονεί τόσο το ΣτΕ, όσο και το Σύνταγμα, να μην παραλάβουμε την ταυτότητα αυτήν -πέραν των άλλων γνωστών λόγων- και επειδή είναι αποδεδειγμένως, με απόφαση του ΣτΕ, αντισυνταγματική.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ,

οι ΚΥΑ ορίζουν ότι, για να εκδοθεί στον πολίτη η εν λόγω ηλεκτρονική ταυτότητα, πρέπει Ο ΙΔΙΟΣ ο πολίτης να καταθέσει ΑΙΤΗΣΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ότι την… ζητά αυτοβούλως ο ίδιος!

Και συνεπώς, γίνεται:

α) συμμέτοχος στην παρανομία και στην καταπάτηση του Συντάγματος

β) απαλλάσσει την Κυβέρνηση από τις ευθύνες της, αφού στο τέλος (εκείνη)

θα γυρίσει και επιδεικνύοντας την αίτησή μας θα μας πει:

“Αφού εσύ, ο πολίτης, την ζήτησες,…” συ όψει”!

Και έτσι, βεβαίως, θα επαληθευτεί ο λόγος:

” βασιλέως υπακούοντος λόγον άδικον,

πάντες οι υπ’ αυτόν παράνομοι.”

(Παροιμ. ΚΘ’, 12)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ, λοιπόν, ΠΡΩΤΗ :

Να απαλειφθεί από τις ΚΥΑ η αντισυνταγματική Διάταξη!

Δεν το συζητούμε και δεν το διαπραγματευόμαστε!

Παρακαλώ, κοινοποιήστε, αν θέλετε, την παρούσα.

12.09.2023

Πηγή άρθρου: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016289290436

gerontasnektarios.

loading...