Ας μπούμε στα βαθειά: Το Σχέδιον του Εωσφόρου Σαμαέλ…..

 

Υπάρχουν δύο εκδοχές για την έκπτωση/πτώση του «Εωσφόρου» που μπορούν να είναι μία.

Η πρώτη ότι σκέφθηκε να πει στον Θεό να συμβασιλεύσουν και μέχρι να το σκεφθεί αμάρτησε και έκπεσε.

Η δεύτερη ότι ζήτησε από Τον Θεόν να τον αφήσει να Τον ιδεί σε όλον το μεγαλείον Του ήτοι Το Τριλαμπρές Της Θεότητος και αφού επέμενε και Ο Θεός τον άφησε [δοκίμασε την θρασύτητα του] ο διάβολος φθόνησε και έκπεσε…..

Βασικά αυτά τα δύο έγιναν εις το ίδιον απειροελάχιστον κλάσμα δευτερολέπτου τινός χρόνου διάρκειας.

Πριν συμβούν αυτά τα δύο, είδη ο «Εωσφόρος» άρχισε να κάνει σκέψεις αυτοδιάθεσης! Διερωτείτο διατί να μην είναι ανεξάρτητος από Τον Θεόν και τι θα συμβεί εάν ανεξαρτητοποιηθεί….

Την σκέψη αυτή ο διάβολος πριν καν εκπέσει προσπάθησε να την κωδικοποιήσει, ούτως ώστε να μην είναι ξεκάθαρη και να μην φτάσει στα ώτα Του Θεού. Εντούτοις, μόνον και μόνον ότι σκέφθηκε πονηρά την Κωδικοποίηση, ήδη ήταν καταδικασμένος/αυτοκαταδικασμένος.

Τι τον έκανε να μην φοβηθεί να επιχειρήσει την διακινδύνευση μίας τέτοιας σκέψης;

Η αγαθότητα Του Θεού!

Έπαψε να φοβάται Τον Θεόν, έπαψε να φέρει δέος, επειδή, πριν απ’ όλα έγινε αυτοκεντρικός, ανάλογο του ανθρώπινου εγωϊσμού που καλείται κοψμά» και μαγικά γοητευτικά ανθρωποκεντρισμός!

Πώς έφτασε σε αυτήν την υπερηφάνεια [υπέρ άνω όλων φαίνομαι ήτοι βάζω εαυτόν υπεράνω όλων];

Ο αυτοθαυμασμός της προσωπικής ευφυΐας, δυνατότητας, λαμπρότητας & αγλαότητας και περίοπτης θέσεως.

Ο «Εωσφόρος» ήταν κάτι ως υπουργός εξωτερικών με αυξημένες ελευθερίες…..

Αγάπησε την δύναμη του, αυτό ήταν το μοιραίον σφάλμαν του! Αγαπώ την δύναμη μου σημαίνει αγαπώ & υπεραγαπώ τον εαυτόν μου, και άμα υπεραυτοαγαπήθηκε υπεραυτοεκτιμήθηκε και άμα υπεραυτοεκτιμήθηκε, λησμόνησε από την έγνοια του, τους πάντες, ουσιαστικά απέκτησε κοσμικόν γήινον [υλικόν] φρόνημαν πριν καν προχωρήσει σε οποιοδήποτε ατόπημα και πονηρό προβληματισμό που θα οδηγούσε μαθηματικώς στην αμαρτία, καθότι εθίστηκε εις τον αυτοθαυμασμό αυτοαγάπης ώστε να καταντήσει ψυχωτικά μονομανής….

Αυτός που του παραχωρείται περισσότερη ελευθερία είναι πιο ευάλωτος, διότι ξανοίγεται και λιμπίζει. Ο Θεός τον έθεσε σε δοκιμασία, όχι επειδή ήθελε να παίξει, αλλά επειδή ήταν δίκαιον να δοκιμαστούν οι αγγέλοι Του και οι άλλες δυνάμεις Του….

Ουσιαστικά Ο Θεός λέγει: σου παραχωρώ εξουσία, ελευθερία και κατά βούληση δράση, αλλά όσον περισσότερες έχεις από αυτές τόσον περισσότερον εκτείθεσαι σε κινδύνους κατάχρησης!

Ασπούμε το εξής παράδειγμα. Ένας άνθρωπος Του Θεού έχει την ευλογία Του, αλλά αιτείται 100.000 ευρώ, Ο Θεός του λέγει είναι καλύτερα να μην τα έχεις αλλά εν τέλει του τα δίδει επειδή ο άνθρωπος επιμένει. Μετά αιτείται 1.000.000, πάλαι η ίδια αντίρρηση Θεού αλλά κατόπιν η παραχώρηση. Ύστερα 600.000.000, ίδια αντίρρηση και εν τέλει του τα δίδει αφού του λέγει: πρόσεξε άνθρωπε μου, δεν θα είσαι ο ίδιος, καθότι σου παραχωρώ επί γης περισσότερη ευχέρεια ελεύθερης βούλησης, ο άνθρωπος Του Θεού απαντάει, μην ανησυχείς Θεέ μου δεν θ’ αλλάξω. Ο Θεός του απαντάει: σου τα έδωσα αλλά είναι ευθύνη προσωπική σου να παραμείνεις άνθρωπος μου, ήτοι να παραμείνεις όπως όταν ήσουν πτωχός. Ο άνθρωπος Του Θεού απαντάει: έχε μου εμπιστοσύνη Θεέ μου!

Ο Θεός απαντάει: δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, αλλά θέμα αυτοδοκιμασίας που θέτεις εαυτόν κατά βούλησιν και ανησυχώ, αλλά είσαι ελεύθερος να πράξεις όπως θέλεις, εξ’ αρχής σε έπλασα ελεύθερον….

Ο άνθρωπος Του Θεού, αυτοπαγιδεύτηκε, έκτισε μία ελευθερία που οδηγεί μακράν Του Θεού….

Με 600.000.000 ευρώ στην τζέπη, κατ’ αρχάς ξέχασε Τον Θεόν διά μία ώρα την πρώτη ημέρα. Την επομένη δύο, την επομένη τρεις ώσπου έφθασε να τον ξεχάνει επί εικοσιτετραώρου βάσεως και όποτε κτυπούσε ο κώδων της προειδοποίησης από την Συνείδηση εκνευριζόταν, ώσπου μία ημέρα εξύβρισε την Συνείδηση. Αυτή επανήλθε, αλλά κάθε φορά χλιαρότερη, καθότι της απαγορεύτηκε η έγκαιρη και δη έντονη προειδοποίηση, ώσπου μία ημέρα ο άνθρωπος Του Θεού εκδίωξε με βλασφημίες την Συνείδηση του!

Άρχισε δηλαδή να ανεξαρτοποιείται και αποσχίζεται από το Κράτος και τον Νόμον Του Θεού!

Ο πλούσιος άνθρωπος Του Θεού, είχε ό,τι ήθελε και είχε ό,τι ήθελε! Πρόσεξε το αυτό!

Ήταν πλέον αυτάρκης ή μάλλον ψευδαυτάρκης!

Η θύμιση Του Θεού του έλεγε: παρότι τα έχεις δεν πρέπει να τα αγαπάς και να τα χαίρεσαι αυτά τα πλούτη και καλύτερα φύγε τα από την κατοχή σου μαζύν και την δύναμη που μέσα σου με ρυθμούς ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού δημιουργούν!

Ο άνθρωπος Του Θεού όμως ήταν τώρα πια ένας μικρός θεός, διατί να υπακούσει εις Τον Θεόν και διατί να μην είναι και ο ίδιος θεός;

Μία ημέρα συνειδητά και αυτοθεληματικά ήρθε σε ρίξη με Τον Θεόν, είχε πια το ιδικό του βιός!

Τι έχετε κατανοήσει;

Ο «Εωσφόρος» εξ’ αρχής ήθελε αν ζητήσει, απαιτήσει και διεκδικήσει έναν μερίδιον του απείρου ή και Σύμπαντος κόσμου ως εξεχωριστό ιδικό του βασιλικό κράτος & χώρος!….

Είναιτο ίδιο που ο άσωτος υιός ζήτησε την περιουσία που του αναλογεί και έφυγε από τον πατέρα του….

Ο Χριστός είπε ότι διά να σωθούμε πρέπει να είμαστε πτωχοί και αδύναμοι. Επειδή όπως προείπαμε ο πλούτος και η δύναμη δημιουργούν πειρασμούς πονηρής ανεξαρτησίας….

Εάν σήμερα φοβάσαι διά το μέλλον σου και της οικογένειας σου και σε μία ώρα έχεις 600.000.000 εβρομαμωνάκια ή και εβρομασονομαμωνάκια, δοκίμασε το, όλοι σου οι φόβοι εξαφανίζονται αλλά δημιουργείται ένας καινούργιος, πώς να μην χάσεις και πώς να προστατεύσεις την περιουσία που έχεις!

Αυτόν σημαίνει ότι παύεις να ανησυχείς μήπως δεν έχει φόβον, σέβας και δέος προς Τον Θεόν, αλλά μήπως απωλέσεις την υπέροχη προσωπική δύναμη και πλούτος σου!

Με αυτήν την σκέψη δεν μπορεί να υπηρετείς άλλον αφέντη! Ο Χριστός είπε όστις έχει δύο αφέντες, τον έναν τον κοροϊδεύει. Λοιπόν, εάν έχεις αφέντη Τον Θεόν και τον εαυτόν σου, ποίον θα κοροϊδέψεις;

Η απάντηση είναι:

Εάν φτάσεις σε τέτοιον επικύνδινον χείλος διλημματικού κρεμνού, πρέπει να είσαι πολύ ευφυής πανούργος σοφός και γενναίος, διά να κοροϊδεύεις κυριολεκτικά, ναι κυριολεκτικά τον εαυτόν σου δίχως να το αντιλαμβάνεται ο εαυτός σου και εσύ, αφού εσύ είσαι ο εαυτός σου και ο εαυτός σου εσύ!….

Ο «Εωσφόρος» εξέπεσε σε αυτήν την επικίνδυση παγίδα από μόνος του. Αυτοπαγιδευτηκε: τον εαυτόν του ή Τον Θεόν;

Εις τις φυσικές αντιρρήσεις του απάντησε: και τι θα πάθει Ο Θεός εάν έχω και εγώ κάποια ελευθερία κινήσεων εις τα μέτρα και τρόπους που εγώ επιθυμώ και όχι την ελευθερία κινήσεων που παραχωρεί μέσω του Νόμου Του;

Μόλις το σκέφθηκε αυτό, προσέβαλε βίαια, βάναυσα και σκωπτικά Τω Αγίω Πνεύματι και άρον άρον αποχώρησε από τον «Εωσφόρο». Απ’ εκείνη την στιγμή και ύστερα ήταν και είναι αυτοκαταδικασμένος εις την αναξιότητα της αξιότητας του που είναι παραχωρημένη εκ Θεού….

Η πτώση του ήταν η αποχώρηση Του Αγίου Πνεύματος από μέσα του και τότε αντιλήφθηκε τι βλακομαντάρες έκαμε. Αλλά πλέον, δεν ημπορούσε να Μετανοήσει, επειδή καταπνίχθηκε από την υπερβολική στερημένη μέτρου ήτοι πλήρης αμετροέπειας υπερηφάνεια, δηλαδή ΑΥΤΟΑΓΑΠΗ!

ΝΑΙ Η ΠΡΏΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΈΡΜΕΤΡΗ ΚΑΙ ΆΔΙΚΗ ΑΥΤΟΑΓΆΠΗ!…..

ΌΤΑΝ ΦΕΎΓΕΙ ΤΟ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ, είναι ωσάν να φεύγει το πλοίον, όταν φεύγει το πλοίον πως θα το προφτάσεις; Ή το καλείς οπίσω και μπορεί να έρθει μπορεί όχι, είτε κάνεις αυτό που λέγει το Ευαγγέλιον, επανέρχεσαι εις το πλοίον διά της βίας, όχι εναντίον τινός, αλλά με διά της βίας εισέρχεται εις το γήπεδον της «αναμέτρησης», όπως σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα των καλύτερων ομάδων του πρωταθλήματος.

Και πως το κάνεις αυτόν; Ακόμη και εάν χρειαστεί να πωλήσεις όλην την περιουσία σου διά να ενοικιάσεις ελικόπτερον να προλάβει το πλοίον και να σε αφήσει να πέσεις επάνω του, είτε να το ακολουθήσεις κολυμπώντας, ώσπου να το επιτύχεις κάπου σταθμευμένο ή να το προλάβεις!

Ο διάβολος ούτε το μεν ούτε το δε έκαμε….. Ομοίως και οι διαβολάνθρωποι…..

Εις τα Πρωτόκολλα των σατανοψευδοσοφών της σατανοσιών ψευδοσιών γράφει πως διά να νικήσουμε τελεσφορικώς τους Χριστιανούς πρέπει να τους φύγουμε Τω Αγίω Πνεύματι από μέσα τους, ήτοι να τους εξισοποιήσει με τον ίδιον και τους σατανισμένους σε θέμα Αγίου Πνεύματος!

Αυτό διά να γίνει πρέπει να σταματήσουν οπωσδήποτε πρωτίστως οι προσευχές και κατόπιν διά της νηστείας και δη της πνευματικής και ηδονικής, οι Εξομολογήσεις και οι Μετάνοιες, καθότι με την Εξομολόγηση έρχεται Τω Αγίω Πνεύματι, διά να έρθει πρέπει ήδη από πριν και συνάμα συνταυτοχρόνως να έχει αποσυρθεί ο διάβολος από μέσα σου!

Διατί αυτόν; Διότι Τω Αγίω Πνεύματι δεν επιδέχεται να συλλατρεύεται από τον άνθρωπο έναν άλλον κτίσμα ή άποψη ή ιδέα ή ψευδαίσθηση, ήτοι δεν επιδέχεται να συγκυβερνάει, συγκρίνεται κα συμβιβάζεται με άλλον αφέντη και δή που τον έκτισε Το Ίδιον Τω Αγίω Πνεύματι!

Είναι όπως τα φώτα τροχαίας, εάν ανάψει το πράσινον σημαίνει έφυγε το ερυθρόν και το αντίστροφον, συνάμα εάν ανάβει το πράσινο φώς διά κίνηση εμπρός οπίσω δεν θα ανάβει δεξιά αριστερά και αντίστροφα, προς το παρόν δεν υπάρχει σε δρόμους το πράσινον φως διά άνω κάτω….

Είναι όπως τα δύο ανυψωτικά καθίσματα που παίζουν τα παιδιά, όταν εξυψώνεται το μεν χαμηλώνει το δε και αντιστρόφως. Εάν εξυψώσεις εαυτόν κατεβάζεις Θεόν, εάν εξυψώσεις Θεόν κατεβάζεις εαυτόν. Να διατί είπε Ο Χριστός ότι κάποιοι που ηύραν την ψυχήν τους θα τους την αρπάξω μετά θάνατον και εκείνοι που θυσίασαν την ψυχή τους δι’ εμένα θα τους την δώσω μετά θάνατον….

Δεν μπορείς να υπηρετείς εαυτόν και Θεόν ή άλλον και Θεόν, ή και έναν εκατομμύριον άλλους συμπεριλαμβανομένου εσένα, και Τον Θεόν! Ο Θεός είναι μοναδικός επειδή είναι Άκτιστος, ή Το Άκτιστον λατρεύεις ή το κτιστόν! Δεν επιδέχεται να συγκρίνεις με συγκριτισμόν Το Άκτιστον με τα κτιστά Του Ακτίστου…..

Ο διάβολος έχει ακόμη σχέδιον, εκτός από το να απωλαιστούν οι ανθρώποι, που δεν έχασε χρόνον και όταν ήσαν ένας εις Τον Παράδεισον δεν πείραξε, αλλά όταν έγινε πλήθος ήτοι δύο, Αδάμαντος και Εύα πείραξε διά να μην γεννήσουν πλήθη και λαούς Αγίων Αγγέλων.

Το δεύτερον σχέδιον θέλει να μαζεύσει συντριπτική πλειοψηφία και να παρουσιαστεί ενώπιον Του Θεού και να ειπεί: Μεγαλειότατε Κύριε, απαιτούμε βάση της ελευθερίας που μας υποσχέθηκες να μας παραχωρείστε μία μεγάλη έκταση «γής» του Σύμπαντος και αυτόν ενώπιον του Συντάγματος διά προσωπική ελευθερία που μας παραχώρησες. Εντούτοις, ο διάβολος λησμόνησε άμα απώλαισε την Ταπεινότητα του, ότι κυριολεκτικά «τα άδικα δεν ευλογούνται», συνεπώς πώς να ευλογήσει Ο Θεός τον αμετανόητοη ασελγή και βλάσφημον;

Έπεσε το “Εωσφόρος” από το 10ον τάγμα εις την υλική φρόνηση και με το γινάτι του θα πέσει περά πέρα εις την κόλλαση…..

Παναγιώτης Δίας

.katohika.gr/

loading...