Το Λίκνο του ορθόδοξου χριστιανισμού, δεν ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Μην τολμήσετε την αναθεώρηση του άρθρου 105 Συντάγματος ( καθεστώς Αγίου Όρους ). Ο Θεός μπορεί να σας συγχωρέσει , εμείς Όχι .

Το Λίκνο του ορθόδοξου χριστιανισμού, δεν ΠΩΛΕΙΤΑΙ , δεν χρησιμοποιείται σε καμία σκοπιμότητα και δεν παραβιάζεται ούτε στη σκέψη .Σας ενοχλεί το ιδιότυπο νομικό καθεστώς που το καθιστά αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους – το παραχώρησε για πρώτη φορά ο Βασίλειος Α’ στο χρυσόβουλό του και λίγο μετά, το 908 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ’ ο Σοφός το επαναβεβαίωσε – και δημιουργείται θέματα ή είστε τόσο ηλίθιοι πολιτικά που δρομολογείται νέα απόσχιση τμήματος της Ιστορικής κυριαρχίας του Ελληνικού Έθνους , όπως με τη ¨Βόρεια Μακεδονία ¨, νέα  ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ;

Αφήστε στην άκρη τη δήθεν ανησυχία σας για ερείσματα του κόμματος «Νίκη» ή άλλου πολιτικού κόμματος στην Αθωνική Πολιτεία , τα περί Ρωσικού παράγοντα που θέλει να επέμβει στην Εκλογική διαδικασία και άλλα τέτοια , γιατί σύντομα τα περί ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ θα γίνει όνειρο θερινής νυκτός . Ήδη  εξαιτίας αυτού , είναι στο -1.

https://www.youtube.com/watch?v=SNtXbTkz16Q

Αυτά αναφέρει το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος για το Λίκνο του ορθόδοξου χριστιανισμού , που ¨δαιμονίζει¨ τους Εχθρούς του.

  1. H χερσόνησος του ‘Αθω, από τη Mεγάλη Bίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Aγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Eλληνικού Kράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ’ αυτό παραμένει άθικτη. Aπό πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Oικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι όσοι μονάζουν σ’ αυτό αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση.
  2. Tο ‘Αγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι Iερές Mονές του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του ‘Αθω, το έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο.

H διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των Iερών Mονών, οι οποίοι αποτελούν την Iερή Kοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή στον αριθμό των Mονών του Aγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. Aπαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο ‘Αγιο Όρος ετερόδοξοι ή σχισματικοί.

  1. O λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους γίνεται από τον Kαταστατικό Xάρτη του Aγίου Όρους, τον οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του Kράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι Iερές Mονές και τον επικυρώνουν το Oικουμενικό Πατριαρχείο και η Bουλή των Eλλήνων.
  2. H ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Oικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία του Kράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
  3. Oι πιο πάνω εξουσίες του Kράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο.Mε νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές και η Iερή Kοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Aγίου Όρους.

Η χερσόνησος του Αγίου Όρους έχει οριστεί ως αυτόνομη μοναστική δημοκρατία από τη βυζαντινή εποχή και έχει παραμείνει κέντρο του ορθόδοξου χριστιανισμού ανά τους αιώνες και έτσι θα μείνει στους αιώνες .

Συνεχίζεται …

Αθήνα 4 Ιουνίου 2023

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ( Υ/της )