Ρομποτικό χάπι θα μπαίνει μέσα σου αντικαθιστώντας τις ενδοσκοπήσεις

Το GW School of Medicine & Health Services παρουσίασε την NaviCam, μία κάμερα σε σχήμα χαπιού!!!

 

Η εν λόγω κάμερα επιτρέπει στον γιατρό να ελέγξει την κίνησή του μέσα στο σώμα μας για να φωτογραφίσει τι πιθανές προβληματικές περιοχές. Αργότερα θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για άλλος σκοπούς!!!

Όπως αναφέρεται, η NaviCam δύναται να αντικαταστήσει την παραδοσιακή ενδοσκόπηση, σταματώντας την αναισθησία. Προκειμένου να κινηθεί χρησιμοποιεί εξωτερικούς μαγνήτες και joysticks στο στυλ των video games.

Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα στο στάδιο δοκιμών και τα πρώτα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως ενθαρρυντικά.

Η κάμερα είναι σε θέση να εντοπίσει αιμορραγία, φλεγμονές και αλλοιώσεις! Ταυτόχρονα, θα δίνει εικόνα με την μορφή βίντεο και φωτογραφιών για περισσότερες εξετάσεις.