Καταντήσαμε γεγονότα που συνέβησαν πριν μερικές δεκαετίες να είναι τόσο άγνωστα όσο και η προϊστορία. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό συμβαίνει εσκεμμένα.

Και επειδή προφανώς ελάχιστοι έχουν ακούσει [ή χρησιμοποιούν] την λέξη «εσκεμμένα» να τι λέει το λεξικό:

«Εσκεμμένος», αρχαία μετοχή παρακειμένου του «σκέπτομαι»

Έννοιες: αυτός που γίνεται επίτηδες, με σκοπιμότητα και πρόθεση

Συνώνυμα: ηθελημένος, προμελετημένος …