Προεκλογικά κακαρίσματα 


«Ο πραματευτής. Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό…»
Έτσι ξεκίναγε ένα παλιό τραγούδι. Οι πραματευτές ήταν περιπλανώμενοι έμποροι που γυρνούσαν τις γειτονιές, διαφήμιζαν ότι έχουν τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές και πουλούσαν ακόμα και με δόσεις.
Ή μόνη τους διαφορά από τους πολιτικούς στην προεκλογική περίοδο, είναι ότι δεν σας έγδερναν με τις δόσεις των δανείων…

loading...

Leave a Reply