ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;  

GEWKWN  – 

OΠΟΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ! ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, για τον λόγο αυτόν κατέκαψαν όλη αυτή την γνώση, την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και κάποιοί αλλοι αυτήν την γνώση την απέκρυψαν στα υπόγεια του Βατικανού, και αλλού, για να ξεχαστεί η σύνδεση ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

 

Τα ανθρωποειδή των δυνάμεων του σκότους είναι όντα άλογα (δίχως τον Λόγο) και το μόνο που μπορούν να κατανοήσουν είναι η υλική τους υπόσταση γι’αυτό και έχουν γίνει ένα με αυτόν τον κόσμο της ύλης, και δεν αντέχουν την αλήθεια. Δεν αποδέχονται ότι οι Έλληνες  
είναι το μόνο ανθρώπινο γένος που εκπολίτισε πνευματικά και πολιτισμικά όλη την ανθρωπότητα. 
 
 Από την στιγμή  που γεννιόμαστε σε αυτόν τον κόσμο…….. μας μαθαίνουν να είμαστε φοβισμένοι, δούλοι, και όμως Ο ΧΡΙΣΤΟΣ είπε ‘’ οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν ‘’………   «Υμείς φίλοι μου εστέ…». 

Ελευθ. Πρόκος –επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων- συμμετέχων σε επιστημονική επιτροπή της UNESCO, ανακάλυψε σε μία βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο του ΕΥΣΕΒΙΟΥ του ΠΑΜΦΙΛΟΥ, επισκόπου Καισαρείας, 265 μ.Χ., το οποίον περιέχει την φράση του Ιησού  “Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην  Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην. ‘’

Γιατί ο ΧΡΙΣΤΟΣ   εναποθέτει την δόξα Του εις τους Έλληνας και δεν πιστεύει ότι θα δοξασθεί από  τους Εβραίους; Διότι όλη η διδασκαλία του ΧΡΙΣΤΟΥ ταυτίζεται απόλυτα με την αρχαία Ελληνικήν φιλοσοφία και σκέψη….. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ : Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ἐγένετο τῇ Ἑλληνικῇ φυλῇ παιδαγωγὸς πρὸς κατανόησιν τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας.

Άγιος Αυγουστίνος: “αυτό που σήμερα αποκαλείται χριστιανική θρησκεία, υπήρχε ήδη ανάμεσα στους αρχαίους και δεν έλειπε και στις απαρχές της ανθρώπινης φυλής”. 

ΣΧΟΛΙΟ: και οι δυο ΑΓΙΟΙ ΕΙΠΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, κάποιοι όμως δεν αντέχουν την αλήθεια

 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ:   “ Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. 
Ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ. ) ΕΙΠΕ : “Τα μεν υψηλά ταπεινούν (ο Θεός), τα δε ταπεινά υψούν. 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ: “ Αγαπάτε τους εχθρούς υμών” Ματθ.κεφ.5 §44 
Ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.) ΕΙΠΕ :“ Τον δε εχθρόν φίλον ποιείν.” 
 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ: “ Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν” Ματθ.κεφ.5

Ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.) ΕΙΠΕ: “ Τον δε εχθρόν ευεργετείν”. 
 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ: “ Ουκ επιορκήσεις” Ματθ.κεφ.5 §33. 
Ο Πυθαγόρας ΕΙΠΕ: (580 π. Χ.) “Σέβου όρκον.” 
 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ: “ Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην.” 
0 Πλάτων (427 π.Χ.) ΕΙΠΕ: “Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν.”Και ο χρυσός κανών 
 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ :  “Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σείς τα ίδια σ΄αυτούς.”Ματθ.κεφ.7 §12 
Ο Ισοκράτης (430 π.Χ.) ΕΙΠΕ:“Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία εσείς θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας.”

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ :  «άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με… των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του Θεού» (Μρ. Ι΄ 14).

Ο Ηράκλειτος ΕΙΠΕ : «παιδός η βασιληίη» (απ. 52).

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ : «βλέποντες μη βλέπωσι και ακούοντες μη ακούωσι» (Μτ. ΙΓ΄ 13).

Ο Πλούταρχος ΕΙΠΕ : «οράν και μη οράν και ακούοντες μη ακούειν» («Περί παίδων εκπαιδεύσεως» 13e).

Στο «Πιστεύω» ομολογούμε ότι ο Θεός είναι «ποιητής ουρανού και γης …… ‘’ Ο Πλάτων μέσω του Τιμαίου μας λέει ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, όπως ακριβώς και στην Ορθοδοξία: «Τον μεν ουν ποιητήν και πατέρα τούδε του παντός ευρείν τε έργον και ευρόντα εις πάντας, αδύνατον λέγειν» (Πλάτων, Τίμαιος 5,25,Γ).

Θαλής ο Μιλήσιος: «Πρεσβύτερον των όντων Θεός. Αγέννητον γαρ» Ο Θεός είναι αγέννητος, όπως και στην Ορθοδοξία.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ διετέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπου υπήρχαν πολλά αρχαία κείμενα. Είχε λοιπόν τη δυνατότητα πρόσβασης μεταξύ των άλλων στα γραπτά που προέρχονταν από τον ναό του «αγνώστου Θεού» στην Αθήνα, στο έργο του «Ἐξηγητικόν περὶ τοῦ ἐν Ἀθήναις ναοῦ» επεξηγεί σε ποιον πραγματικά ανήκε ο ναός του Αγνώστου Θεού των Αθηνών, παραθέτοντας ταυτόχρονα τις προφητείες των Ελλήνων για την έλευση του Χριστού στην γη.

 Διαβάστε μεταφρασμένο ένα απόσπασμα και τα συμπεράσματα δικά σας……..

«Τότε πάλι οι επτά (σοφοί) μίλησαν και είπαν. Δια την οικονομίαν του Χριστού και δια την Αγία Τριάδα.(…) Γνωρίζεις πως τα παιδιά των Ελλήνων προφήτεψαν και τον προάναρχο Θεό και τον συνάναρχο Υιό αυτού και Λόγο, και το ομόθρονο αυτού και ομοούσιο Πνεύμα εκήρυξαν εκ των προτέρων, και τα δια σταυρού τίμια πάθη εκήρυξαν εκ των προτέρων. Εις αυτόν η δόξα και η ισχύς μαζί με το πανάγιο Πνεύμα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

OΠΟΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΗΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ…..  θέλετε και άλλα παραδείγματα; Πάρτε μια ανάσα και συνεχίζουμε

Σύμφωνα με την Ελληνική Αρετή, πρέπει να αγαπάμε όλους τους συνανθρώπους μας με ανιδιοτέλεια και περισσότερο από τον εαυτό μας ει δυνατόν, και χωρίς ποτέ να αναμένουμε ανταπόδοση της Αγάπης που δίνουμε.

– Θαλής ο Μιλήσιος : «Αγάπα τον πλησίον μικρά ελαττούμενος.» Να αγαπάς τον πλησίον σου λίγο περισσότερο από ότι αγαπάς τον εαυτό σου.  ‘’

-«Η Αγάπη προς τους ανθρώπους είναι καθήκον, αφού είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου θεού.»   Επίκτητος αρχαιος Έλληνας φιλόσοφος

– «Αφετηρία των αρετών είναι η ευσέβεια, και κορυφαίο όριό τους η Αγάπη.»   Πυθαγόρας ο Σάμιος

– «Ν’ ανταποδίδης την Αγάπη με Αγάπη.»  Ησίοδος (Έργ. Και.Ημ.)

– «Φιλοφρονήσασθαι αλλήλους» Να αγαπάτε αλλήλους (ο ένας τον άλλον).   Πλάτων

– «Να αγαπάτε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη φυλή η την θρησκεία στην οποία ανήκουν.» Επίκτητος

– «Ούκ έσθ’όπως γάρ ουν άνθρωπον αδικούντα σέβειν Θεόν. Αλλά κρηπίς ευσεβείας σοι νομιζέσθω η φιλανθρωπία» Άνθρωπος ο οποίος αδικεί δεν είναι δυνατόν να σέβεται τον Θεό. Αλλά βάθρο της ευσέβειας να θεωρείς την Αγάπη προς τον συνάνθρωπο.’’  Αριστοτέλης

– «Τι πιο όμορφο υπάρχει από το να χαμογελάς στους εχθρούς σου;» Σοφοκλής

– ‘’Ποτέ δεν θα λησμονήσω ότι έχω προστάτη μου το Θεό’’ . (Πλάτωνας) .

– Αιτία ολόκληρης της γένεσης είναι ο Θεός διότι το καλό από τη φύση του παράγει το καλό (Πλάτωνας)

– ‘’Επάνω σ` όλα βασιλεύει θεός, μοναδικός πάντοτε και σταθερός, που τίποτα δεν του μοιάζει . (Πυθαγόρας από Σάμο) .

– Θεέ μου, Δώσε μου την ωραιότητα της ψυχής και αξίωσε με με αρμονία ψυχής και σώματος. (Προσευχή του Σωκράτη) . 470 – 399 π.χ.

– Το αρχαιότερο είναι ο Θεός διότι είναι αγένητος (που δεν έχει γεννηθεί)* . (Θαλής ο Μιλήσιος) .

-«Ζωή είναι να μη ζεις μόνο για τον εαυτό σου— Μένανδρος (Γν. Μον.585).

– Το να νικήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό (τον εγωισμό σου) είναι η πρώτη και η καλύτερη από όλες τις νίκες. — Πλάτων(Νόμοι).

-«Αρετής οικείον, κακίας αλλότριον» Να αισθάνεσαι οικειότητα προς την αρετή και ξένος προς την κακία. — Κλεόβουλος ο Λίνδιος (ένας από τους επτά σοφούς που συνέγραψαν τα Δελφικά παραγγέλματα).

Στιχομυθία Χριστού και Ιουδαίων:   

ΧΡΙΣΤΟΣ: Θα γνωρίσετε την αλήθεια, και αυτή θα σας ελευθερώσει. 

Εβραίοι: Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός….. Έναν πατέρα έχουμε, το Θεό (…) 

ΧΡΙΣΤΟΣ: Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος, κι όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος ανθρωποκτόνος ήταν   εξαρχής  και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα αληθινό.  (…)

● Αιώνες πριν την Γέννηση του Ιησού Χριστού κάποιοι είχαν μιλήσει για Χριστό και για ΈΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΟ. Δυστυχώς σήμερα ο πόλεμος που δεχόμαστε σαν έθνος έχει σαν στόχο πρώτα τη ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ (Ελληνοορθοδοξία), την ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ (Ελληνικό αλφάβητο), την ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ (Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι), και μετά όλα τα υπόλοιπα 

ΟΤΑΝ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ……. θα ψάχνετε να βρείτε τοίχο και δεν θα βρίσκετέ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

loading...

Leave a Reply