Το δίλημμα της Fed μετά το bank run: Εκτύπωση χρήματος ή κατάρρευση

– Η πυριτιδαποθήκη των 100 τρισ. δολ. και ο χρυσός

Eάν η Fed δεν συνεχίσει να εκτυπώνει χρήματα, το νόμισμα fiat, δηλαδή to δολάριο, και το κερματισμένο τραπεζικό σύστημα θα καταρρεύσουν το 2023

«Δεν υφίσταται κανένα μέσο προκειμένου να αποφευχθεί η τελική κατάρρευση εξαιτίας μιας κρίσης που προκαλείται από την πιστωτική επέκταση.
Η εναλλακτική είναι μόνο εάν η κρίση έρθει νωρίτερα ως αποτέλεσμα της οικειοθελούς εγκατάλειψης της περαιτέρω πιστωτικής επέκτασης ή αργότερα ως τελικής και ολοκληρωτικής καταστροφής του εμπλεκόμενου νομισματικού συστήματος».
Η παραπάνω ρήση του Ludwig von Mises αναδεικνύει άμεσα το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι δυτικές κεντρικές τράπεζες και, συγκεκριμένα, η Federal Reserve.
Με λίγα λόγια, εάν η Fed δεν συνεχίσει να εκτυπώνει χρήματα, το νόμισμα fiat, δηλαδή το δολάριο, και το κερματισμένο τραπεζικό σύστημα θα καταρρεύσουν φέτος.
Εναλλακτικά, εάν η Fed τυπώσει αρκετά χρήματα που απαιτούνται για να αναβάλει το αναπόφευκτο, το δολάριο θα καταρρεύσει.
Κλονισμένη η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα
Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank έκανε την τραπεζική κρίση να επεκταθεί τώρα στο δρόμο  της SVB είναι η First Republic (FRC) με τους πιθανούς αγοραστές της FRC να περνούν κάτω από τον πύχη, σύμφωνα με ανάλυση του Mises Institute
Αυτό πιθανότατα αντανακλά ότι η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στις μεγάλες περιφερειακές τράπεζες είναι σημαντικά πιο xmhl;h από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί.
Όλες αυτές οι τράπεζες έχουν σημαντική έκθεση σε εμπορικά ακίνητα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σύνολό τους, είτε από άμεσα δάνεια είτε από τιτλοποιημένα ομόλογα.
Ως απάντηση στην τελευταία τραπεζική κρίση, για την οποία η Silicon Valley Bank ήταν απλώς το έναυσμα και όχι η αιτία, η κυβέρνηση των ΗΠΑ –σε συνδυασμό με τη Fed– εξετάζει τη δυνατότητα ασφάλισης και των 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τραπεζικών καταθέσεων στις τράπεζες των ΗΠΑ.
Αυτό σηματοδοτεί ότι η τραπεζική κρίση είναι πολύ μεγαλύτερη σε κλίμακα από την SVB και την First Republic.

To σκληρό δίλημμα της Fed – εκτύπωση ή κατάρρευση;

Στο σταυροδρόμι μεταξύ «εκτύπωσης και αναβολής της κρίσης» ή «παραμερισμού της κρίσης και κατάρρευσης», η Fed και η κυβέρνηση έχουν δώσει σήμα ότι θα προσπαθήσουν να… ρίξουν το τενεκεδάκι παρακάτω – για όσο αυτό είναι δυνατό….
Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ από τον κίνδυνο μιας τράπεζας καταθέτη.
Οι λεγόμενες GSIB (Παγκόσμιες Συστημικά Σημαντικές Τράπεζες) βρίσκονται σε μια πυριτιδαποθήκη 100 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ονομαστική αξία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Όπως το 2028 αλλά χειρότερα…

Η Credit Suisse ήταν ένα θύμα αυτών των όπλων μαζικής οικονομικής καταστροφής εκτός ισολογισμού. Σε απάντηση, η ελβετική κυβέρνηση παρείχε ένα back-stop (πιστωτική διευκόλυνση) 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να εξαναγκάσει την UBS να εξαγοράσει την Credit Suisse. Ωστόσο, τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια πιθανότατα δεν θα είναι αρκετά  για να «περιφράξουν» την τελική έκθεση της Credit Suisse.
Το θέμα εδώ είναι ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας επανάληψης αυτού που συνέβη το 2008, μόνο που συμβαίνει σε μια πολύ μεγαλύτερη σκηνή – μεγαλύτερη σε κλίμακα και μεγαλύτερη σε εύρος.
Το 2008 ήταν τα GSIB που απαιτούσαν κυρίως τα τεράστια προγράμματα διάσωσης της κεντρικής τράπεζας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων και τα χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση.
Τώρα δεν είναι μόνο τα GSIB, όπως η Credit Suisse.
Η τραπεζική κρίση έχει εξαπλωθεί σε μικρότερες, περιφερειακές τράπεζες με οικονομικά προβλήματα που δεν συνδέονται ειδικά με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
Για να μην καταρρεύσει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα απαιτήσει την εκτύπωση χρημάτων από την κεντρική τράπεζα σε πολλαπλάσια από αυτά που τυπώθηκαν μεταξύ 2008 και 2022.
Στην πραγματικότητα, η Fed έχει ήδη εκτυπώσει 300 δισεκατομμύρια δολάρια που υπερβαίνουν το ποσό σε κρατικά ομόλογα και ενυπόθηκα ομόλογα που έχουν ανπληθεί από τον ισολογισμό (QT) της Fed αυτόν τον μήνα:
fed balance sheet - got gold?
Οι μηχανισμοί της Fed

Η Fed έχει άλλους λογαριασμούς περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό της εκτός από τον λογαριασμό SOMA (Treasury and Mortgage QE) που της επιτρέπουν να εισφέρει ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα.
Στην πραγματικότητα, δημιούργησε μια νέα διευκόλυνση ρευστότητας – το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Τραπεζικής Ρευστότητας (BTFP) – που παρέχει δάνεια σε τράπεζες διάρκειας έως και ενός έτους.
Σε αντάλλαγμα, οι τράπεζες δεσμεύουν αποδεκτές εξασφαλίσεις (ομοσπονδιακά ομόλογα,  κ.ά).
Αυτή είναι η μεγαλύτερη διάρκεια διακράτησης έως τη λήξη χρεογράφων σε τραπεζικούς ισολογισμούς που βρίσκονται \συνολικά σε όλο το τραπεζικό σύστημα και υπολογίζονται τουλάχιστον σε 600 δισεκατομμύρια δολάρια.
Πρόκειται απλώς για εκτύπωση χρημάτων ποσοτικής χαλάρωσης (QE) σε διαφορετική μορφή από το 2008 που λογιστικοποιείται σε διαφορετικό λογαριασμό περιουσιακών στοιχείων της Fed.

Ένας νέος κύκλος εκτύπωσης χρημάτων ξεκινά

Δεν είναι μόνο η Fed.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας εκτυπώνει τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS.
Τα τπογραφεία των κεντρικών τραπαζών μόλις ζεσταίνονται.
Εν τω μεταξύ, ο τομέας των πολύτιμων μετάλλων έχει ήδη αιφνιδιαστεί από τον περασμένο χρόνο:
Από την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου 2022, ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά 21% (μέχρι τις 23 Μαρτίου 2023), το ασήμι έχει σημειώσει άνοδο 20% και τα αποθέματα εξόρυξης που χρησιμοποιούν το GDX ως αντιπρόσωπο έχουν αυξηθεί σχεδόν 30%. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο Dow υποχωρεί οριακά, ο S&P 500 είναι ελαφρώς υψηλότερος και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 8%.
Gold GLD 1 year daily