«Ἡ Ἀπάτη τῶν Ἐκλογῶν»

Ἑλληνίδες, Ἕλληνες!
Εἶναι τοὐλάχιστον ἀνώφελο νά συζητοῦμε γιά ἐκλογές καί Δημοκρατικές διαδικασίες μετά ἀπό την 6η Μαΐου 2010, ὅπου στήν Πατρίδα μας μέσῳ Συνταγματικῆς Ἐκτροπῆς – Πραξικοπήματος, ἐπιβλήθηκε de facto Δικτατορία σύμφωνα μέ τίς γνωστές παραδοχές τοῦ κορυφαίου Συνταγματολόγου τῆς Ἑλλάδος καί Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Παγκόσμιας Ἑνώσεως Συνταγματικοῦ Δικαίου κ. Γεωργίου Κασιμάτη πού ἔχει δηλώσει ὅτι: «Ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ τό μέγιστο πείραμα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων γιά τήν ἀπόλυτη κατοχή μίας χώρας χωρίς νά προηγηθεῖ πόλεμος!…»
Ἡ παραπάνω Συνταγματική ἐκτροπή μετά τήν ἀνατροπή τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ 2015, μετεξελίχθηκε σέ de jure Κατοχή μέ τήν ὑπογραφή τοῦ τρίτου καί ἐπαχθέστερου μνημονίου την 14η Αὐγούστου 2015.
Γιά ποιές ἐκλογές λοιπόν κουβεντιάζουμε σέ μιά χώρα πού εἶναι ὑπό Κατοχή, πού δέν ἔχει Ἐθνική Ἀνεξαρτησία καί ἔχει καταντήσει προτεκτορᾶτο τῆς διεθνοῦς Μαφίας τῆς Ν.Τ.Π.?
Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων μέ ὄχημα τήν παγκοσμιοποίηση ἔχει στοχοποιήσει τήν Ὀρθοδοξία, πολεμῶντας τόν Χριστό καί τόν συνδετικό κρίκο τῆς κοινωνίας, τήν οἰκογένεια.
Τό πολιτικό σύστημα στό σύνολό του, ἐντός καί ἐκτός βουλῆς, παλαιοί καί νέοι κομματικοί σχηματισμοί, ὑπηρετοῦν (κάποιοι ἐν ἀγνοίᾳ τους) καί ὑπακούν στίς ἐντολές τοῦ Διεθνοῦς Διευθυντηρίου, ὅπου τά ἐμφανῆ πρόσωπα πού τό ἀντιπροσωπεύουν, Rothschild, Rockefeller, Schwab, Soros, κλπ, θεωρητικά, κινοῦν τά νήματα καί ἐντέλουν τά θλιβερά ἀνθρωποειδῆ πού καμώνονται τούς σωτῆρες τῆς Πατρίδος στούς ἀδαεῖς.
Τό Ψευτορωμαίϊκο πνέει τά λοίσθια!
Ἄς προετοιμαστοῦμε γιά τήν διάδοχη κατάσταση!
Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

Κωνσταντῖνος Ἐμμ. Βαμβουκάκης
Ρέθυμνο, 31 Μαρτίου 2023

loading...